Aktuality

Seznam pasportů předaných dne 23.3.2015 na odbor výstavby města Ostravy a vrácených zpět odborem výstavby pro doplnění nebo úpravu.
Pasport č. Příjmení ks Závada-vráceno zpět
3 Dvorský 2 shodit komín nové foto
5 Snášel upravit střechu,desky posedu,natřít dveře nové foto
8 Navrátil opláštit terpapírem na straně foto nové foto
14 Bicek shodit komín nové foto
71 Hausner opravit střechu a stěnu na straně foto nové foto
20 Kovář shodit komín nové foto
44 Pašek není pl.moc a prov.řád
60 Pěcha shodit komín u branky nové foto
Vážení sportovní rybáři, majitelé posedů.
První a druhé kolo nedopadlo slavně, ale vše se dá napravit a proto Vám sděluji:a) Vrátili mi 15 žádostí ze 40, nedostatky jsou uvedeny v tabulce. Opravte vše rychle tak, aby bylo možné vyhotovit nové fotografie.
Otvory po komínech zakryjte pro foto, budete je po fotografování ještě potřebovat.
Kosmetické úpravy ploch, které jsou vidět nna fotografiích rovněž.
Vemte to jako jarní úklid.b) Další žádosti budou pokračovat po předchozí selekci zde, předběžně uvádím posedy, které je nutné rovněž upravit nebo opravit.
41 Kermaschek chybí pl.moc a prov.řád komín shodit nové foto
32 Borovec komín shodit nové foto
30 Krhut terpapír opravit stěnu nové foto
29 Klena dodat revizní zprávu na komín s kulatým razítkem,zděné
28 Strakoš komín shodit nové foto
10 Ing.Dudek nové foto ,vybrat pohledy,opravit opláštění
67 Mácha dodat výkres
54 Kania Z. nemám pl.moc a provozní řád.
63 Duras chybí zaplatit posed rok 2015
1 Noščinský v jednání
Vážení sportovní rybáři – majitelé posedů na Heřmanickém rybníku.
V pondělí 23.3.2015 ponesu první hromádku asi 20 kusů žádostí o dodatečné stavební povolení na odbor výstavby a stavebního řádu města Slezská Ostrava a tím bude zahájená legalizace staveb Vašich přístřešků, posedů nebo chatek, jak se nazývají tyto stavby na Heřmanickém rybníku. Po schválení budete mít stavební povolení na dobu 10 let, po této době lze schválení prodlužovat v souladu se stavebním zákonem. Ostatní žádosti budou předány na odbor výstavby asi do 10.4. tohoto roku. Někteří z Vás nemají doklady v náležitém stavu a proto jsem je obeslal dopisem, nebo e-mailem.Doufám, že se ozvou a doporučuji to i těm, kteří nechtějí stavby upravit a domnívají se, že se to nějak vyřeší samo. Nemohu předjímat reakci odboru výstavby , ale určitě bude v souladu se stavebním zákonem. Já na tyto stavby nemohu vystavit smlouvu o nájmu pozemku, vzhledem k tomu, že se jedná o černou stavbu. Když se ohlédnu do historie , pak povolení na oznámení stavby bylo vydáno asi do 6 kusů a plochu plata na rybolov 2×4 metry a přístřešek 2×2 metry. To už jsem Vám psal na naše webové stránky, proto se provádí pasportizace s novými udají, novými majiteli a za jiných podmínek z hlediska životního prostředí, NATURY 2000 a pod. Znovu taky opakuji , že já jsem byl do této akce doslova natlačen požadavky ochrany přírody a dalších odborů města. Dnes bychom patrně řešili problém likvidace posedů , na rybolov z břehů bychom mohli zapomenout. Je velmi dobré, že jste byli trpěliví a že jste souhlasně skoro jako jeden přistoupili na pasportizaci. Nevím jak rychlý bude odbor výstavby, kolik staveb vyřadí, ale my jsme udělali maximum a musíme počkat několik týdnů na výsledek. Níže uvádím tabulku, kde jsou uvedena čísla posedů a jména, kde ještě stále něco chybí. Protože já mám zájem, aby stavební povolení měly všechny stavby, žádám uvedené majitelé, aby se mi ozvali. Dále je nutné aby pro rok 2015 jste všichni uhradili nájem za posed, pokud chcete podávat žádost o pasport. Jde o několik osob, většinou zahraniční dělníky, nebo osoby, které nemají přístup na internet. Opakuji, že jsem je všechny obeslal dopisem. Pokud je znáte, informujte je.

Seznam nedostatků na posedech k pasportizaci k 16.3.2015.

Posed číslo Jméno a příjmení 2014 2015 Pl.moc Prov.řád Náčrtek Obesl.dopis Obes.mail
1 Noščinský zapl. nezapl. ano ano není ano
6 Jurosz zapl. zapl. ne ne není není kontakt
7 Malík zapl. nezaplac. ano ano ano ano
63 Duras zapl. nezapla. ano ano ano v jednání
41 Kermaschek zapl. zapl. ne ne není ano
44 Pašek zapl. zapl. ne ne není ano
67 Mácha zapl. zapl. ne ano není ano

 

Poplatek za podání žádosti budu platit za Vás na základě plné moci a činí 500,- Kč , přímo při podání žádosti na odboru výstavby (pokladně). Za vyhotovení žádosti a dokumentace spolu s dodatečným povolením stavby si od Vás vyberu 2000 Kč při předání kopie dokumentace , nebo Vám ji zašlu poštou nebo si ji vyzvednete na místě obvyklém – prodejna povolenek p.Huráb. To bych ale ještě upřesnil. Nerad bych dva měsíce jezdil na rybník a předával Vám dokumentaci. Celkem tedy 2500,- Kč.
Peníze je možné zasílat převodem na účet :107-4021670247 / 0100, dále složenkou typu C , nebo hotově při převzetí rozhodnutí o povolení stavby.
Poplatek 500,- Kč musí uhradit všichni bez rozdílu, poplatek 2000,- Kč je odpuštěn zhotovitelům fotodokumentace a dodatečných náčrtků, dále je snížen na částku 1000 Kč u posedu č. 33 za dodání bezchybné dokumentace, kterou stačilo jen okopírovat a dále u posedu 47, pro který platí to  stejné.
Pěkné úlovky s pozdravem V.Raška.

 

Vysazené ryby do Heřmanického rybníka v roce 2014 – za účasti RS a rybářů HR

Druh

původ vys. ryby

v měsíci

původ násady

množství ks/kg

cena násad

Kapr tříletý

1,6 – 2 kg

Lesník

listopad

Žďár n/Sáz.

1700 / 3080

195 000,- Kč

Kapr jednoletý

0,02 -0,04 kg

Kelč-Chmelník

listopad

Náměšť n/Osl.

plůdek

6600 /  200

22 000,-Kč

Amur dvouletý

0,2 kg/ks

Lesník

listopad

Žďár n/Sáz.

plůdek

1750  /  350

30 200,-Kč

Amur jednoletý

0,02 kg/ks

Kelč-Chmelník

listopad

Hodonín

plůdek

10 000 / 200

30 000,-Kč

Lín jedno/dvouletý

0,02 – 0,1 kg/ks

Kelč-Chmelník

květen

Plůdek z vlast.

výtěru

1400  /   85

 8 500,-Kč

Štika dvouletá

0,35 kg/ks

Žďár n/Sáz.

nákup

květen

225  /     80

12 000,-Kč

Siven americký

0,25 kg/ks

vlastní výroba

říjen

570   /   200

20 000,-Kč

Úhoř říční

nákup monté

Anglie

květen

5000

12 500,- Kč

Úhyn

Candát – 0,8 kg/ks                                                                            40 ks / 35 kg

Celkem vysazeno  4200 kg ryb za 330 000,- Kč

Prodej povolenek a odevzdání sumářů

  Nyní jen prodej pomocí e-mailu, dopisem, telefonicky.