Aktuální informace


 

 

POZOR !! Sumáře byly vydány na jméno s číslem pořadovým, podle toho, jak byly
uhrazeny povolenky.
Všechna čísla odevzdaných sumářů byla zahrnuta do slosování a první tři čísla vylosovaná
počítačem. Zde jsou výsledky slosování :

Zdeněk Salajka – 107797901

1.cena – zdarma povolenka na revír Pstruhařství Rožnov – farma Tylov (8,6 ha) v termínu, který si výherce určí a to na víkend (Pá-So -Neděle). Ubytování: vlastní stan.
 Viz www.tylov.aska-rybolov.com/

Vojtěch Homolka- 8504235487


2.cena. – stejně jako u 1. ceny

Miroslav Zabystrzan- 202108971
3.cena –  stejně jako u 1. ceny

Je na výherci jak dlouho se zdrží. (Max.tři dny, maxim. dvě osoby),
Jiné ryby, jiné prostředí, chytání ze břehu, bufet, sociálky,parkování u vody atd.
Pozor, zde platí jiný řád , který obdrží lovící s povolenkou.

Vylosovaným blahopřeji a očekávám Váš telefonát s termínem a podrobnostmi. Cena je přenosná na jiného rybáře, ne ale prodejná.Pokud se necítíte zdravotně, problém s dopravou a podobně.

 

—————————————————————————————————————

Informace o vysazování :

V jarních měsících tohoto roku jsem vysadil do Heřmaqnického rybníku následující ryby:

kapr lysý- násada dvouletá , počet kusů 2000 – pro posílení obsádky hladkou rybou. Na podzim se vysazovala jen šupinatá tříletá ryba, štíhlá a dlouhá, generační linie Žďár n/S. (uznaný chov).

amur – násada jednoletá a dvouletá, počet kusů 1800 – nepodařilo se zajistit násadu tříletou.Na tržního amura z této obsádky si budete muset počkat do roku 2015 a 2016.

úhoří monté – vysazeno 3 až 4000 ks. Zde se dá předpokládat vysoká úmrtnost, je to začátek vysazování úhoře na této lokalitě, bude se každoročně opakovat.

Jak již bylo uvedeno do rybníka bylo puštěno několik generačních mníků a pokud bude situace s váčkovým plůdkem mníka u firmy příhodná, budeme vysazovat od příštího roku i plůdek.

 

————————————————————————————————————-

 

VELMI DŮLEŽITÁ INFORMACE – nepřehlédněte a informujte ty, o kterých víte , že nemají přístup na internet. 
Vážení sportovní rybáři, majitelé posedů ,  do konce června 2014  musíme zlegalizovat postavené posedy na Heřmanickém rybníku. Termín je stanoven na základě jednání na  odboru územního plánování a stavebního řádu Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava – Statutární město Ostrava. Jednání proběhlo dne 10.4.2014 a je zde doslova uvedeno:
V případě stávajících, již dříve povolených staveb, stavební úřad potvrdí zjednodušenou dokumentaci jednotlivých staveb( pasport stavby) na žádost jejich vlastníků. K jednotlivým žádostem bude předložena zjednodušená dokumentace dle přílohy č.7 k vyhl.č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb.
Před podáním žádosti je nutno doložit plnění podmínky č.3 vyjádření vodoprávního úřadu tj. zajistit odpovídající sociální zařízení. Plnění podm.č.1-2 vyplývá přímo ze zákona. ( přítomnost chemického záchodu na každém posedu.-Doplněno autorem článku).
V případech, kdy nelze posupovat podle ust.§ 125(potvrzení pasportu stavby), stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby provedené bez(nebo v rozporu s přísl.povolením.)příslušného povolení stavebního úřadu. V daných případech je možno požádat o dodatečné povolení stavby se všemi podklady, jako ke stavebnímu povolení(územnímu rozhodnutí).
Tolik tedy citace ze zápisu z jednání a nyní přeloženo do srozumitelné řeči a praktickému provedení.
Na základě tohoto protokolu, který je pro nás závazný bude:
1- provedena pasportizace všech posedů a to tak, že navštívím každý posed osobně, zkontroluji uvedená osobní a kontaktní data majitele , změřím a zakreslím rozměry podesty(plocha pro lov ryb a pro pohyb přítomných osob)změřím rozměry přístřešku a zjistím stav a délku přístupové lávky.Toto nebude duplicitně prováděno u posedů, kde byla řádně dodána dokumentace a je to bez problémů.
2- zkontroluji přítomnost chemického záchodu na každém posedu
3-nechám každému majiteli posedu podepsat prohlášení o vlastnictví posedu.U každého posedu bude pouze jeden majitel a je na Vás , jak se dohodnete s případným  společníkem.Otázku jednoho vlastníka nebudu řešit já , ale vy.
Součástí tohoto prohlášení bude i žádost o společné podání jednotlivých pasportů na stavební odbor, tak jak si to přeje stavební odbor.Výjimku budou tvořit pouze žádosti majitelů přístřešků, které jsou vzhledově mimo standard a to je přístřešek při vtoku do rybníka a ještě jeden další(asi) , zde pokud nedojde k úpravě v krátkém termínu, budou si podávat žádost sami, ale ne pasport, ale žádost o stavební povolení – viz zápis shora.
4- Každý majitel přístřešku zaplatí hotově 500,-Kč za žádost podávanou na stavební odbor a dále 1500,- Kč za pasport,vypracování žádosti,fotografie přístřešku a úhradu drobných výdajů ( nová tabulka s číslem posedu) a pd. Celkem 2000,- Kč.
5- Cílový stav : Každý posed bude mít evidovaného  majitele a každý posed bude evidovaný na stavebním odboru spolu s evidenčním číslem . Dále bude mít chemický záchod. Dále bude mít svůj prostor pro lov ryb pro daný rok a přesnou lokalitu -  zaplacený podle ceníku u správce a nájemce vodní plochy. Vlastnický vztah k posedu bude přenosný na jinou osobu jen po změně evidence u správce a stavebním odboru Města Ostrava.
6-Po takzvané pasportizaci a tím tlusté čáry za akci , nebude možné zvyšovat počet posedů, dle vyjádření odboru výstavby. Doporučuji Vám proto informovat své sousedy a rybáře o prováděné akci a hlavně majitele polorozpadlých posedů nebo jen konstrukcí ve vodě, že prošvihnutí tohoto termínu může znamenat a ve skutečnosti bude znamenat konec dostavby . Jako správce vodní plochy, mohu  doporučovat další jednání jen na odboru výstavby a tam je postoj k novým posedům jasný.
7-Akce se netýká “ Pupku „. Podrobnosti sdělím.
8- Veškeré podrobnolsti a výklad k probíhající akci sděluji pouze já.Obracejte se proto na mne : 602743467 , e-mail :  vlraska@tiscali.cz .Žádám Vás, aby jste informovali ostatní rybáře. Žádosti na stavební odbor nebudou předány, pokud nebudu mít jistotu, že jste všichni. Nikdo nebude vynechán, přeskočen, pokud budete mít problém, obraťte se na mne.
Důležitá žádost na majitele posedů.
Josef Sabatský č.p. 24
Žádám tyto majitele posedů, nebo jejich nástupce, aby mi e-mailem,poštou,nebo telefonicky nahlásili číslo uvedené na jejich průkazce pro majitele posedů pro rok 2014.Pokud někteří z nich nemají průkazku a tím zaplacený posed, bleskově zajistěte nápravu. Žádám sousedy těchto posedů o jejich informování, případně informujte rybářskou stráž, že tam ještě tento rok nebyli. Děkuji. Jejich seznam bude předán na odbor výstavby.
Dále žádám všechny majitelé posedů, kteří si chtějí vyhotovit pasport pro svůj posed samostatně, aby mne uvědomili stejnou komunikační cestou. U těchto majitelů zůstává povinnost chemického záchodu a jednotného čísla posedu.Měli by ale splnit daný termín podání žádosti do konce června tohoto roku.
ZDE OČEKÁVEJTE DALŠÍ INFORMACE O PASPORTIZACI. ( ! )

Pstruhařství Rožnov p/R.
Vlastimil Raška
Lesní 2330
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO 15420418
DIČ CZ461121411
telefon 602 743 467
telefon i fax 571 654 453
nebo mail:  vlraska@tiscali.cz
web: www.aska-ryby.com

 a jsme tímto úkolem pověřeni firmou : Rybářství Tylov s.r.o. jako firma v majetku akciové společnosti KINSKÝ Žďár a.s.