Aktuality

Upozorňují rybáře, že platnost odeslaných a nezaplacených povolenek je pouze 14 dnů od data odeslání na Vaši adresu.
Po této době je rybolov s neuhrazenou povolenkou  považován za vážný přestupek a nebude Vám vydána povolenka v příštím období.
Děkuji Raška.
Termíny pro instalaci bóji pro označení krmných míst:
6.4. a 7.4. dále 13.4. a 14.4. a dále 20.4. a 21.4. 2019
V letošním roce je zvýšena míra kapra na 50 cm a je to jen z hospodářského hlediska. V roce 2014 a v následném 2015 došlo k výraznému výtěru kapra, který se z velké části uchytil a nyní( rok 2018) dosahuje velikosti 1,35 kg až 1,8 kg. Jistě jste si toho všimli při lovu a já zvýšením lovné míry kapra v tomto roce na 50 cm mám zájem, aby tito kapři dorostli do velikosti 50 cm a vyšší a protože jsou domácí, mají šanci dorůst do podstatně vyšší kategorie. Předpokládám, že při běžném lovu Vás to nijak neomezí, podle již dostupných úlovkových lístků je patrné, že bude opět překročen roční celkový výlov, který je o kolo 3800 až 4800 kg kapra při stálém množství lovců.
Dále Vás žádám, aby jste nepoužívali okouny jako nástražní rybky, ani jejich části a lovili okouny( nad 15 cm )jen v době, kdy je povolen lov dravců. V letošním roce je to jen žádost z mé strany, v dalším roce, bude tato skutečnost pravděpodobně zapracována do rybářského řádu. Jde o celostátní akci ČRS, podle mne se zde musí zohlednit výskyt okouna na dané lokalitě, jeho možnosti výtěru a pod. U nás má ideální podmínky, je dostatečně zastoupen a má dostatek potravy. Čekám na Vaše příspěvky na toto téma. Zatím proto jen žádost .
Žádám všechny majitelé posedů aby chytali ryby jen z posedů. Volných míst na hrázi okolo zděné budovy je velmi málo a slouží především pro ty rybáře, kteří nemají posed a přesto si chtějí u nás zalovit, dále pro tělesně postižené rybáře, případně pro mládež, která chytá za dozoru rodičů, kteří nemají rovněž posed. Stejné platí i pro středovou hráz kde jsou tři výjimky( rybářská stráž ) s omezením do vzdálenosti 150 metrů od zděné budovy a kteří rovněž nejsou majitelé posedů.
Dále žádám ty majitelé posedů, kteří nemají uhrazený poplatek za posed v roce 2018, aby tak neprodleně učinili a dále žádám majitelé posedů (je jich pár) aby dokončili rekonstrukce, anebo je zahájili.V minulosti zde platila zásada- kdo neuhradí místo za posed (a nyní i povolenku k lovu typu A), byl posed zrušen. Dnes s majitelem vyvoláme jednání za účelem ukončení nájmu pro posed a následná jeho likvidace musí být provedena majitelem. Stále platí, jsou  zájemci o posedy, nové nedovoluje majitel rybníka stavět . Pokud je místo vyznačeno a jsou tam zaraženy piloty, musí se posed dokončit, platit za něj a provozovat. V případě prodeje posedu informujte mě o změně (jména a adresy).
Doporučuji všem majitelům posedů, aby v jarních měsících posedy uklidili a opravili přístupové lávky. Opět zdůrazňuji že není možné rozšiřovat parkovací plochy, kácet rákos a rozšiřovat posedy.
Veškerá tato činnost podléhá schválení majitelem rybníka, žádost předkládám jako správce já. Rozšíření posedu vyvolá kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu Sl.Ostrava.
Vlastimil Raška

Vážení sportovní rybáři na Heřmaňáku !

POTŘEBUJI ODEVZDAT SUMÁŘE úlovků .
1.při termínu nákupu povolenky
2.zaslat dopisem i skupiny rybářů
3.předat p.Augustínovi – ryb .stráž

Pro rok 2019 bude vysazování uvedeno v dubnu 2019 , po úplném zarybnění.
Pro rok 2018 bylo vysazeno následující množství ryb:

12.11.2017 1500 kg kapr (1,4-1,8 kg)
12.11.2017 300 ks amur (0,75 – 1 kg)
20.11. 2017 300 ks štika (0,5 – 1 kg)
26.11.2017 1500 kg kapr (šup.1,4 – 1,8 kg)
2.12.2017 300 ks amur (1 – 1,5 kg )
3.6.2018 2000 kg kapr (lys.1,4-2 kg)
5.6.2018 1000 ks uhoř odkrmený (velikosti rousnice) – dovoz ze zahraničí.

V loňské roce bylo uloveno poměrně malé množství štik a línů, opět však došlo k navýšení úlovků kapra a bílé ryby, při stávajícím hmotnostním zastoupení candáta. V době po zahájení odlovu dravců provedu kontrolní odlov štiky s cílem posoudit velikostní přírůstek za dobu od prvního vysazení.

Uvítám Vaše zprávy o výskytu malé štiky ve velikosti 10 a více cm, ovšem jen s výskytem více jak 20ti jedinců na 1 m2. Štičky by se měly objevit po okrajích porostů rákosu, nebo pod konstrukcemi vašich posedů.

Zcela nepochybně došlo k masivnímu výtěru kapra, a budu rád, když mne upozorníte na shlukování jeho raných stádií. Na tomto místě připomínám loňské poplašné zprávy o obrovských shlucích kapříků, což se se po kontrole ukázalo, že jde o karase.

Před nastávající dravcovou sezónou Vám přeji hodně úspěchů a prosím, zapisujte i kusy, které se pouštějí vzhledem k jejich velikosti. Občas rybu i zvažte na přezmenu, aby v letošních sumářích byly alespoň zdánlivě reálné váhy, a to oproti jiným rokům, nebo roku minulého, kdy vycházela průměrná hmotnost jednoho candáta 4,5 kg!

Petrův zdar!

Přeje V. Raška.

UPOZORNĚNÍ

Vložen nový Rybářský řád pro rok 2019 (i ke stažení).

UPOZORNĚNÍ

Termíny vydávání povolenek k rybolovu pro sezónu 2019 včetně mapky, ceníku a kontaktního formuláře (elektronická žádost o povolenku) najdete v rubrice „Žádost o povolenku + ceník“ po levé straně této stránky.

OZNÁMENÍ

1.

Pravděpodobně bude omezen přístup a parkování na posedy č.1 až 4.

Dle sdělení paní Ing. Sucháčkové vzhledem k častým skládkám, které vznikají v okolí Heřmanického rybníka, je v úmyslu umístit val na pozemek p.č. 463/3 v k.ú. Heřmanice,

Práce jsou naplánovány na začátek roku 2018.

 

 

 V horním menu – liště najdete novou rubriku – Fotogalerii.

Zcela mimořádně odpovídám na příspěvky v diskuzi.
Nejméně vděčná je funkce správce sportovního rybníku, je jedno zda jste ustanoven, nebo jste vlastník. Úplný nesmysl ale je, dát ještě možnost k diskuzi na webové stránce a číst ji. Co zde uvedu platí především pro uvedení na pravou míru a není mi jedno, zda reakce na informace bude kladná, nebo plná zášti, podezírání nebo přímo osočování z nepravosti, jak je zde vidět u některých příspěvků.

Problém číslo jedna: je málo ryb a ryby neberou.
Odpověď z mé strany: ryb je zpět vysazováno tolik, kolik je v sumáři uvedeno jako vylovených. To neplatí u dravce (štika), kde je číslo malé od doby, kdy jsem zde přišel. Zvyšuji neustále počty a vysazují se zásadně dvouleté ryby s váhou okolo 0,5 až 1 kg.

Problém je, jak správně určit množství, aby se to neodrazilo na počtu ulovených candátů, neboť víme, že tyto dva druhy se „nemusí“ a jeden nebo druhý druh má zájem získat dominantní postavení. Letos je štiky na Lesníku dost a proto budeme vysazovat na podzim, někdy v polovině listopadu. Kapr je vysazován tak, aby byly vysazeny kusy, a taky hmotnost. Proto se vysazují kusy o hmotnosti 1,6 kg až 1,8 kg, pokud jsou k dispozici, může se do tak úživného rybníku vysazovat i od 1,4 kg, což se konalo vloni na podzim a letos na jaře a začátkem léta. Pokud dám ryby s větší hmotností, snížím počty ryb. To určitě nechcete.

Problém číslo 2 – karas. Je všude, je ho dost, ale není to katastrofa, pokud by se dal rybník vypustit, karase vyhodit nebo vyměnit za kapra, určitě bych to udělal. Musí si s ním poradit sumci, štiky a candáti. Není proti tomu žádný lék než který jsem uvedl. Při kontrolních výlovech konaných letos v srpnu ( po obrovském vytření kaprů, jak mi bylo avizováno.??) jsme při každém odlovu, a bylo jedno, zda podložkou nebo vatkou,chytli 80%karas, 8%kapr, 5%candát, 7%sumec. Podotýkám, že na zakrmené místo a za plného světla. V průměru na jeden zátah se chytlo 25 kg ryb. Z toho nelze stanovit skutečný stav malé populace (vše bylo ve stáří 1 až dva roky), jiné poměrné  zastoupení by bylo na místech, kde krmíte vy – u posedů, jiné u rákosu a pod. Z toho vyplývá, že je nutné zvyšovat stav dravců. To taky dělám a pokud budeme pokračovat v dalších letech, tak budeme počty zvyšovat.

Problém č.3 – chovný rybník Lesník. V tom stavu, jak je aktuální velikost vodní plochy, nelze lovit více jak 100 00 ryb. Zatím se každoročně plnit limit daří. Rybník není kvalitní pro kapra, snad amura -( uvidíme letos)- zvyšujeme však počty dravců. Budeme je potřebovat na Heřmanickém. Příspěvky v diskuzi- „rabování Heřmanického rybníka a odvoz na Lesník“, může napsat někdo, kdo nemá představu o množství ryb, které se dají odchytit a převážet, a podobně. K tomu jen jediné, neotravujte ostatní , pokud nemůžete chytit ryby, neplivejte jedovatou slinou.

Problém č.4– amur. Vysadilo se hodně, bude se pokračovat, moje vysvětlení je jediné – je v rákosu, tam má hodně přirozené potravy, málo vyjíždí na místa, kde se dá chytit. Soudím tak podle toho, jak jsou v rákosu vyžrané zuby v souvislé frontě rostlin, stejně jako na Lesníku. Mám připravenou vlastní násadu v Kelči, bude se přesunovat na Lesník a na Heřmanický rybník. Jde o velký počet ryb v řádu tisíců.

Při této příležitosti děkuji několika rybářům za informace a fotografie, které mi zlepšily náladu a věřím, že bude přibývat těch spokojených a ubývat nadávajících . Těch bude vždycky dost od doby, kdy někdo vynalezl sportovní rybolov.
Správce rybníka Raška

 

Prodej krátkodobých povolenek

Krátkodobé povolenky koupíte u
pana Augustýna, posed č. 58
telefon: 604 445 030

Týdenní víkendová povolenka …….1250,- Kč
Denní povolenka ……………………. 350,- Kč

Pro tělesně postižené a rybáře s omezenou pohyblivostí jsme uvolnili a označili místo na hrázi pro rybolov. Žádám všechny, aby respektovali značku na tomto místě a nechytali tam pokud nejste tělesně postižení.  Mám na mysli hráz vedle zděné budovy na stavidle.

  Žádost o povolenku najdete vlevo v rubrice „Žádost o povolenku + ceník“

Ceny povolenek a posedů jsou stejné jako v roce 2016.

Děkuji především rybářské stráži za účinnou pomoc v roce minulém a Vám ostatním za účast a trpělivost hodnou rybářů při sportovním rybolovu v minulém roce  a těším se na shledání v roce 2019.
Pevné zdraví a  Petrův zdar V.Raška
.