Aktuality

Vložen dodatek Rybářského řádu!
V únoru a to 11.2.2016 (ve čtvrtek) bude ještě možné zakoupit povolenky na Heřmanický rybník u pana Hurába na ulici Vyhlídalova 3 , Ostrava Heřmanice.Po tomto termínu již jen pomocí e-mailu.
Prodej povolenek pro rok 2016.
Pro rybolov od 1.1.2016 – pomocí kontaktního formuláře požádat o povolenku. Úhrada na účet 107-4021670247 / 0100.
Pro ostatní – osobní odběr u p.Hurába viz mapka – od 7.1.2016 každý čtvrtek t.j. 14.21.28. a 4.2.2016 v době od 14 00 do 18 00.
Po této době bude prodej povolenek v místě u p.Hurába ukončen.Při prodeji budou odebírány sumáře a řešeny přestupky proti Rybářskému řádu a Provoznímu řádu.

 Žádost o povolenku najdete vlevo v rubrice „Žádost o povolenku + ceník“

Vážení sportovní rybáři , v měsíci listopadu a  prosinci 2015 byly odloveny ryby ve stáří 7 a více let pro potřebu rozboru svaloviny ryb na přítomnost PCB látek , případně na obsahy jednotlivých kovů ve svalovině s ohledem na doporučené hygienické limity  a nejvyšší přípustná množství (NPM)kontaminantů v potravinách – nařízení komise 1881/2006/ES, Vyhláška MZd č. 68/2005 Sb. a Vyhláška č.305/2004 Sb.K tomuto tématu volně řečeno: problém byl odlovit tak staré ryby v době , kdy ryby vůbec nebraly, musely to být dravci, vybroušením šupin zjištěn věk.Vzorek byl předán 3.12.2015 , obdržel číslo P 4666 a byl podroben chemické analýze ve zkušební laboratoři č.1162 – Ekocentrum OVALAB , s.r.o. Vzhledem k tomu , že laboratoř požaduje svůj písemný souhlas s reprodukcí protokolu , který obnáší dvě stránky strojopisu a nelze jej zkracovat , mohu Vám sdělit jen výsledek s porovnáním s hodnotami uvedenými ve Vyhlášce MZd , nebo nařízení komise č.1881/2006/ES. Dodaný vzorek nevykazuje a ani se hodnotami nepřibližuje maximálně  povoleným a) látky PCB  101 do PCB 180 , b) anorganické složky – jako je arsen,vápník,železo,rtuť,fosfor,olovo, selen.Volně přeloženo – ryby z Heřmanického rybníka je možné konzumovat bez obav , že budete mít zvýšený obsah látek PCB v těle nebo že budete mít zvýšený obsah uvedených kovů v těle nebo krvi. Pokud někomu z Vás nebude stačit výše uvedené vysvětlení, mohu mu za úplatu poskytnout kopii vyšetření v celém rozsahu, tak jak požaduje laboratoř. Cena vyšetření je 6255,70  Kč.

V této souvislosti Vás žádám , aby jste mne nekamenovali žádostmi o sdělení jména rybáře , co odlovuje ryby pomocí loďky a přívlačí a dále dotazy , proč ryby neberou a proč berou na opačné straně a proč někdo může loďkovat a někdo ne a dále svými konspiračními teoriemi o rabování rybníka a pod. K tomu všemu jen jediné sdělení: jste na soukromé vodě ,  ne na vodě ČRS například  MO Rychvald a pro řádný výkon hospodáře je někdy nutné provádět hospodářské zásahy . Další zásahy lze předpokládat v květnu a červnu 2016.

V lednu 2016 Vám bude sdělen stav zarybnění za rok 2014.

V lednu 2016 Vám bude sdělen počet přestupků proti provoznímu řádu Heřmanického rybníka a sdělena jména osob, kteří již neobdrží povolenku pro rok 2016 i když jsou majitelé posedů.

V letošním prosinci 2015 bude ukončena pasportizace posledních tří posedů, které se zdržely pro počáteční nezájem majitelů posedů o pasportizaci, nebo došlo ke změně majitele během výkonu žádosti o povolení. Pasporty jsou již hotové , při prodeji povolenek nebo při jiné příležitosti je předám.

 

Děkuji především rybářské stráži za účinnou pomoc v roce minulém a Vám ostatním za účast a trpělivost hodnou rybářů při sportovním rybolovu v minulém roce , který nebyl příliš štědrý na úlovky díky klimatu zde i jinde ve světě a těším se na shledání v roce 2016. Pevné zdraví a  Petrův zdar V.Raška.

Vloženo:3.10.2015
Přijmu zaměstnance, případně i s manželkou nebo družkou na farmu Tylov 188, v obci Lomnice u Rýmařova, která je zaměřena na chov a prodej tržních lososovitých ryb. Podmínkou je vyučení v oboru rybářství a nutné bydlení v místě farmy, kde je volný obytný dům . Jde o zaměstnání na dobu určitou do konce roku 2017 s pravděpodobným prodloužením na další roky s novým zaměstnavatelem. Předpokládaný nástup 1.4.2016.