Aktuality

POZOR!             POZOR!                     POZOR!

Všeobecný zákaz lovu na Heřmanickém rybníku od 12.11. do 16.11., a to včetně těchto dnů. Vysazování kaprů.

 V horním menu – liště najdete novou rubriku – Fotogalerii.

Zcela mimořádně odpovídám na příspěvky v diskuzi.
Nejméně vděčná je funkce správce sportovního rybníku, je jedno zda jste ustanoven, nebo jste vlastník. Úplný nesmysl ale je, dát ještě možnost k diskuzi na webové stránce a číst ji. Co zde uvedu platí především pro uvedení na pravou míru a není mi jedno, zda reakce na informace bude kladná, nebo plná zášti, podezírání nebo přímo osočování z nepravosti, jak je zde vidět u některých příspěvků.

Problém číslo jedna: je málo ryb a ryby neberou.
Odpověď z mé strany: ryb je zpět vysazováno tolik, kolik je v sumáři uvedeno jako vylovených. To neplatí u dravce (štika), kde je číslo malé od doby, kdy jsem zde přišel. Zvyšuji neustále počty a vysazují se zásadně dvouleté ryby s váhou okolo 0,5 až 1 kg.

Problém je, jak správně určit množství, aby se to neodrazilo na počtu ulovených candátů, neboť víme, že tyto dva druhy se „nemusí“ a jeden nebo druhý druh má zájem získat dominantní postavení. Letos je štiky na Lesníku dost a proto budeme vysazovat na podzim, někdy v polovině listopadu. Kapr je vysazován tak, aby byly vysazeny kusy, a taky hmotnost. Proto se vysazují kusy o hmotnosti 1,6 kg až 1,8 kg, pokud jsou k dispozici, může se do tak úživného rybníku vysazovat i od 1,4 kg, což se konalo vloni na podzim a letos na jaře a začátkem léta. Pokud dám ryby s větší hmotností, snížím počty ryb. To určitě nechcete.

Problém číslo 2 – karas. Je všude, je ho dost, ale není to katastrofa, pokud by se dal rybník vypustit, karase vyhodit nebo vyměnit za kapra, určitě bych to udělal. Musí si s ním poradit sumci, štiky a candáti. Není proti tomu žádný lék než který jsem uvedl. Při kontrolních výlovech konaných letos v srpnu ( po obrovském vytření kaprů, jak mi bylo avizováno.??) jsme při každém odlovu, a bylo jedno, zda podložkou nebo vatkou,chytli 80%karas, 8%kapr, 5%candát, 7%sumec. Podotýkám, že na zakrmené místo a za plného světla. V průměru na jeden zátah se chytlo 25 kg ryb. Z toho nelze stanovit skutečný stav malé populace (vše bylo ve stáří 1 až dva roky), jiné poměrné  zastoupení by bylo na místech, kde krmíte vy – u posedů, jiné u rákosu a pod. Z toho vyplývá, že je nutné zvyšovat stav dravců. To taky dělám a pokud budeme pokračovat v dalších letech, tak budeme počty zvyšovat.

Problém č.3 – chovný rybník Lesník. V tom stavu, jak je aktuální velikost vodní plochy, nelze lovit více jak 100 00 ryb. Zatím se každoročně plnit limit daří. Rybník není kvalitní pro kapra, snad amura -( uvidíme letos)- zvyšujeme však počty dravců. Budeme je potřebovat na Heřmanickém. Příspěvky v diskuzi- „rabování Heřmanického rybníka a odvoz na Lesník“, může napsat někdo, kdo nemá představu o množství ryb, které se dají odchytit a převážet, a podobně. K tomu jen jediné, neotravujte ostatní , pokud nemůžete chytit ryby, neplivejte jedovatou slinou.

Problém č.4– amur. Vysadilo se hodně, bude se pokračovat, moje vysvětlení je jediné – je v rákosu, tam má hodně přirozené potravy, málo vyjíždí na místa, kde se dá chytit. Soudím tak podle toho, jak jsou v rákosu vyžrané zuby v souvislé frontě rostlin, stejně jako na Lesníku. Mám připravenou vlastní násadu v Kelči, bude se přesunovat na Lesník a na Heřmanický rybník. Jde o velký počet ryb v řádu tisíců.

Při této příležitosti děkuji několika rybářům za informace a fotografie, které mi zlepšily náladu a věřím, že bude přibývat těch spokojených a ubývat nadávajících . Těch bude vždycky dost od doby, kdy někdo vynalezl sportovní rybolov.
Správce rybníka Raška

Vážení sportovní rybáři ,
na přelomu června a července tohoto roku byly odebrány dvěma rybářům roční povolenky s právem lovit na Heřmanickém rybníku. Povolenky byly odebrány do konce roku 2017 s tím, že v roce 2018 nebudou oběma vydány povolenky pro daný rok. Rozhodl jsem se tak na základě oznámení od sousedních rybářů na posedech, fotodokumentace jejich činnosti a výpovědí svědků, kteří byli přítomni jejich povídání o úspěšných lovech ryb, které měly být puštěny zpět do vody podle našeho rybářského řádu. U jednoho z nich se jedná o opakovanou činnost na vodách které patří ČRS a kde mu rovněž byly odebrány doklady. Po analýze právníkem naši firmy, bude nadále tato činnost řešena jako přestupek proti našemu řádu, nikoliv jako trestná činnost, což by lépe vystihovalo dopad na naše společenství rybářů a obsádku rybníku Heřmanický. Zároveň zde děkuji rybářům, kteří byli pozorní, odvážní a nebyli neteční k praktikám, které prováděli rádoby rybáři, kterým byla nakonec povolenka odebrána a nebude vystavena nová. Na Heřmanickém rybníku není pro takové rybáře místo.
V.Raška

Informace o vysazování ryb  pro rok 2017 .
měsíc a rok         druh ryby                počet / kg
listopad 2016        kapr                          800 /1200
listopad 2016        amur                         400/400
prosinec 2016        lín                             500/50
duben  2017          kapr                          800/1200
červen 2017           kapr                         1200/1800
červen 2017           štika                           200/ 70
červen 2017           štika                            160/ 120
červenec 2017       odkrmený uhoř         1 250/ 12,5
Váhové množství ryb odpovídá váhovému množství ryb uvedených na úlovkových listech mimo štiky a uhoře. Odkrmený uhoř je ve velikosti propisovací tužky ( hmotnost 10 gramů).
V letošním roce lze předpokládat opětovné vysazení kapra a amura v listopadu a štiku ve velikosti násady 0,1 až 0,25 kg /ks.

Prodej krátkodobých povolenek

Krátkodobé povolenky koupíte u
pana Augustýna, posed č. 58
telefon: 604 445 030

Týdenní víkendová povolenka …….1250,- Kč
Denní povolenka ……………………. 350,- Kč

Pro tělesně postižené a rybáře s omezenou pohyblivostí jsme uvolnili a označili místo na hrázi pro rybolov. Žádám všechny, aby respektovali značku na tomto místě a nechytali tam pokud nejste tělesně postižení.  Mám na mysli hráz vedle zděné budovy na stavidle.

  Žádost o povolenku najdete vlevo v rubrice „Žádost o povolenku + ceník“

O výsledku odlovů ryb na sumářích budete informováni v březnu 2017.
O zarybnění rovněž. V důsledku poměrně velkých váhových hodnot kaprů byl splněn plán jen na 25%, zbytek bude vysazen z jarních výlovů.
Vysazena jen štika, kapr (25%) amur a lín.

Ceny povolenek a posedů jsou stejné jako v roce 2016.

Děkuji především rybářské stráži za účinnou pomoc v roce minulém a Vám ostatním za účast a trpělivost hodnou rybářů při sportovním rybolovu v minulém roce  a těším se na shledání v roce 2017. Pevné zdraví a  Petrův zdar V.Raška.

Od: Radomír FOLTEN – posed č. 45 <radeksniper@seznam.cz>
Předmět: prodej kulatin
Zpráva:
Prodám celkem 15 kusů kulatiny na opravu plata. Jedná se o délku 220cm,
průměru 15cm. Cena za jeden kus 80,-Kč. Platil jsem 68,-Kč za kus, ale v
ceně 80 je zahrnutý odvoz. tel. 605515693