Aktuality

Prodej krátkodobých povolenek

Krátkodobé povolenky koupíte u
pana Augustýna, posed č. 58
telefon: 604 445 030

Týdenní víkendová povolenka …….1250,- Kč
Denní povolenka ……………………. 350,- Kč

Vážení sportovní rybáři ,
potřebuji od Vás vyplněné a podepsané sumáře úlovků. Není to formalita, do konce měsíce dubna odevzdávám na Krajský úřad hlášení o počtu ulovených ryb.Ti, kteří sumáře neodevzdají, nemohou získat povolenku pro rok 2017. To je známá praxe i u ČRS a platí i u nás.V loňském roce jsem Vás na to upozorňoval. Protože poslední den výdeje povolenek je 2.3.2017, máte na to dva výdejní dny a to  23.2. a 2.3. Po tomto termínu je možné objednávat povolenky internetem, háček je v tom, že termíny dodání povolenky jsou s ohledem na moji hospodářskou činnost nejenom na Heřmanickém rybníku dlouhé. Pro výdej povolenek jsem jezdil do Heřmanic v lednu, únoru a ještě budu v březnu. To je podle mne dostatečně dlouhá doba. Dále Vám sděluji, že pro několik výtečníků, kteří chtěli chytat na více prutů a přivlastnit si tak více ušlechtilých ryb, byla pro letošní rok zrušena možnost získat pro dítě zdarma povolenku. Nazývám to smutnou zkušeností. V roce 2016 jsem takto vydal více jak 15 povolenek zdarma. Tuto výhodu pro mládež nevzdávám a bude řešena určitě v rybářském řádu pro Heřmanický rybník na rok 2018. Zde potrhuji, že zůstává v  platnosti úprava lovu sumců a velikosti nástrahy,způsob zakrmování kapra a vyvážení na sumce. Dále zde upozorňuji, že v případě přistižení rybáře nebo skupiny rybářů, kteří vnadí velmi zvýšeným množstvím (až metráky ) na kapry a ty potom odvážejí na jiné rybníky, nebo do restaurací, bez ohledu na rybářský řád, budu postupovat velmi tvrdě a to až úplným vyloučením bez možnosti návratu mezi rybáře Heřmanického rybníka. Vzhledem k tomu, že pokrývka vody ledem dosahuje ještě dnes až 30 cm a nebude se asi tak rychle chytat, doporučuji Vám si přečíst Provozní řád, který jste podepsali při pasportizaci. Pro letošní rok platí uvedený Provozní řád v plném rozsahu a je závazný.
Přehled odebraných povolenek v roce 2016.                                                                       
4 ks – pruty bez dozoru
2 ks –  dravci v době hájení
3 ks – lov na více prutů( bez přítomnosti dítěte)
1 ks – vnitřnosti vyvržené ryby  ve vodě u posedu
1 ks – vnadění a vývoz radiem řízeným člunem
2 ks – nezaplacený posed v době lovu(majitel nezaplatil,nájemníci lovili)
Další přestupky bez odebrání povolenky v roce 2016.
1 ks – vozidlo zaparkované v porostu rybníka ( řešila Policie ČR )
          ohlášeno kontrolou životního prostředí
1 ks – hádka a rvačka mezi posedy ( řešila Policie )

Instalování zakrmovacích bojek
11. a 12.3.2017 od 7:00-18:00
25. a 26.3.2017 od 7:00-18:00
8. a 9. 4.2017 od 7:00-18:00
po dohodě se sousedy instalovat pomocí lodí a člunů-kaprovité ryby

Pro tělesně postižené a rybáře s omezenou pohyblivostí jsme uvolnili a označili místo na hrázi pro rybolov. Žádám všechny, aby respektovali značku na tomto místě a nechytali tam pokud nejste tělesně postižení.  Mám na mysli hráz vedle zděné budovy na stavidle.

Prodej povolenek pro rok 2017.
Pro rybolov od 1.1.2017 – pomocí kontaktního formuláře požádat o povolenku. Úhrada na účet 107-4021670247 / 0100.
Pro ostatní – osobní odběr u p.Hurába viz mapka – od 12.1.2017 každý čtvrtek t.j. 19.26.1.. a 2.9.16.23.2.  2.3.2017 v době od 14:00 do 17:00.
Po této době bude prodej povolenek v místě u p.Hurába ukončen.Při prodeji budou odebírány sumáře a řešeny přestupky proti Rybářskému řádu a Provoznímu řádu.
Máte na to 8 dní.
Pokud nemáte o povolenku zájem odevzdejte nám sumář do 2.3.2017.
Uvítám odevzádí sumáře poštou na adresu:
V.Raška Lesní 2330 756 61 Rožnov p.Radh.
Neposílejte sumáře doporučeně.

 Žádost o povolenku najdete vlevo v rubrice „Žádost o povolenku + ceník“

O výsledku odlovů ryb na sumářích budete informováni v březnu 2017.
O zarybnění rovněž. V důsledku poměrně velkých váhových hodnot kaprů byl splněn plán jen na 25%, zbytek bude vysazen z jarních výlovů.
Vysazena jen štika, kapr (25%) amur a lín.

Ceny povolenek a posedů jsou stejné jako v roce 2016.

Děkuji především rybářské stráži za účinnou pomoc v roce minulém a Vám ostatním za účast a trpělivost hodnou rybářů při sportovním rybolovu v minulém roce  a těším se na shledání v roce 2017. Pevné zdraví a  Petrův zdar V.Raška.

Od: Radomír FOLTEN – posed č. 45 <radeksniper@seznam.cz>
Předmět: prodej kulatin
Zpráva:
Prodám celkem 15 kusů kulatiny na opravu plata. Jedná se o délku 220cm,
průměru 15cm. Cena za jeden kus 80,-Kč. Platil jsem 68,-Kč za kus, ale v
ceně 80 je zahrnutý odvoz. tel. 605515693