Rybářský řád

 

 

Rybářský řád pro revír – Heřmanický rybník.

(platný od 1.1. 2018 do odvolání)

Vyhotovil správce rybníka jako přílohu k povolence k lovu pro uvedený revír.

Celoročně jsou hájení obojživelníci, raci, škeble, žáby, piskoř pruhovaný a sekavec písečný.

Od 1. ledna do 15. června jsou hájeni dravci – sumec, candát, štika a úhoř.

Stanovené délky ušlechtilých ryb, které si může lovící ponechat po předchozím zapsání do sumáře úlovku:

Kapr  velikost kapra 50 až 70 si ponechat, nad 70 vrátit vodě a zapsat

Amur – 60 cm a více

Candát – 40 cm a více

Štika – 60 cm a více

Sumec – 90 cm a více

Úhoř – 60 cm a více

Lín – 30 cm a více

Bolen – 40 cm a více

Pstruh – 30 cm a více

Tolstolobec a tolstolobik – 50cm a více

Ryby bez stanovené délky jako plotice, cejn malý, perlín, okoun, karas, ouklej, slunka si může lovící ponechat do celkové hmotnosti 7 kg. I s těmito rybami je nutné zacházet šetrně, řádně je uchovávat nebo usmrcovat.

Lov je povolen pouze z posedu nebo pevného břehu, lov z rákosí a vody je zakázán.Přitom za lov z vody se nepovažuje zdolávání ryby a vstup do vody. Zákaz vstupu do vody – výjimka je „ Pupek“ pro nahození je možné vstoupit do vody na vzdálenost 50 metrů od břehu.

Usmrcování ryb na rybníce je možné pouze při zachování hygienických a veterinárních podmínek s ohledem na likvidaci vnitřností a dalších zbytků ryb.
Zpracovaná ryba ušlechtilá musí mít hlavu a ocasní ploutev, a to pro kontrolu celkové délky v místě lovu.

Zákazy: Obecně platné zákazy jsou uvedeny v zákonu č. 197/2004 Sb. a vztahují se i na náš revír.

Používání gumových člunů, pramic, kánoí, lodí a loděk na dálkové ovládání určené pro zakrmování, instalaci, ohebné označovací bóje a vyvezení soustavy pro lov sumců včetně trhací bóje je povoleno od 16.června (východ slunce – ráno, západ slunce – večer) do konce října.

Během lovu ryb se lovící nesmí vzdalovat od nahozených prutů.

Haltýře jsou jen pro uchovávání lovných ryb, řízkovnice slouží a je povolena jen pro nástražní rybky. Má mít jen malý rozměr, odnímatelné víko pro kontrolu zdravotního stavu ryb, musí být ponořena do vody s víkem nad vodou. Upevněna musí být na provaze, řetízku a pod.

Výjimka: Čluny smí používat jen správce revíru a rybářská stráž pro hospodářskou a kontrolní činnost během celého roku bez omezení.

Čeřen (1×1 metr) může rybář používat k lovu ryb které nemají stanovenou délku. Lze jej používat až od 16. čevna.

Posedy večer a v noci v době lovu ryb musí být osvětleny, případně i tak, aby to bylo patrné i ze břehu.

Příchozí lávka k posedu musí mít šířku od 50 cm do 60 cm.pokud je nad hladinou vody víc než 50 cm, musí mít po celé své délce na jedné straně pevné zábradlí. Lovící na posedu nebo břehu, nesmí mít připraveno k lovu více prutů než je uvedeno na povolence

Používání podložky pro zdolávání ryby, odháčkování nebo fotodokumentaci je povinnost. Platí i pro lov ryb z posedů.

Je zakázáno používat jako nástrahu donesené nástražní ryby z jiných revírů,zejména karasy.

Stejné platí i o barevných karasech.

Lovící je povinen při příchodu k vodě ještě před nahozením udic zapsat datum do záznamu o úlovku ryb a při lovu přes noc zapsat nové datum do 00.15 hod.

Počty ulovených ryb a evidence:

roční limit ušlechtilých ryb je 25 kusů – platí pro dva pruty

roční limit ušlechtilých ryb pro doplňkovou povolenku – dva pruty – 15 ušl. ryb.

týdenní limit ušlechtilých ryb na jednu povolenku – 4 kusy

denní limit ušlechtilých ryb na jednu povolenku – 2 kusy

dětská do 15 let – roční limit ušlechtilých ryb – 15 kusů

dětská do 15 let – dva měsíce limit ušlechtilých ryb – 8 kusů

dětská do 15 let – týdenní limit ušlechtilých ryb – 3 kusy

Ušlechtilé ryby – kapr, amur, candát, štika, sumec, úhoř, pstruh, jeseter.

Dětská povolenka se vydává na jeden prut.

Ponecháním si dvou ušlechtilých ryb v jednom dni, nebo kombinace těchto ryb, je lovící povinen ukončit rybolov.

Lov dravců vylučuje vrácení ryb zpět do vody.

Kontrola lovících.
Kontrolu vykonávají pověření pracovníci Pstruhařství Rožnov p. Radh. a ustanovená Rybářská stráž z řady majitelů posedů na jmenovaném rybníku. Budou provádět kontrolu jen těch dokladů, které vydalo Pstruhařství Rožnov p/R. povolenku k rybolovu, sumář úlovků a sumář docházky k vodě a v začátku roku budou kontrolovat průkazy posedů. Každý lovící musí prokázat svou totožnost dokladem s fotografií nebo s uvedeným místem bydliště. Majitelé posedů musí umožnit kontrolu na posedu za účelem kontroly počtu nahozených prutů, sádkování ryb, povinné výbavy lovícího. Totéž platí i pro lovící ze břehu.

Nedílnou součástí kontroly bude čistota a pořádek v místě lovení. Porušení základních pravidel ve vztahu lovícího k okolní přírodě, rybníku, parkovišti apod. bude postihováno přísněji, než drobné a diskutabilní prohřešky při samotném lovu nebo ve výbavě.

Osoby vykonávající kontrolu se musí prokázat pověřením firmy Pstruhařství Rožnov p/R, KINSKÝ Ždár a.s nebo průkazem Rybářské stráže . V případě kontroly Policie ČR je nutné dodržet a splnit základní požadavky ze strany Policie ČR na kontrolu osob, které loví v soukromém revíru na základě dohodnutých podmínek.

Mimořádné okolnosti:
Lovící jsou povinni za mimořádných okolností, ke kterým patří povodeň, silný úhyn ryb, silný vítr apod., ukončit lov především s ohledem na svou bezpečnost a odstavit automobily do bezpečné ho prostoru, nebo úplně opustit prostor revíru. V případě úhynu ryb je nutné informovat telefonicky na číslo
602 743 467 nebo 571 654 453 nebo případně odebrat vzorky uhynulých ryb.

U případných změn v Rybářském řádu bude vydán dodatek.

Pro uvedený revír platí provozní řád zpracovaný pro výkon rybářského práva, vztah k životnímu prostředí, vztah k ostatním lovícím a zásady pro provoz rybářských přístřešků. Všichni majitelé pasportů k stavbám jej podepsali a musí se jími řídit, stejné platí i pro jejich hosty na posedech. Za to jsou odpovědni majitelé přístřešků.

Majitel posedu dostane kartu posedu na daný rok, ale nemusí pro daný rok obdržet povolenku k lovu na základě přestupků proti rybářskému řádu.

Dodatek rybářského řádu

Lodě a lov sumců

Lodě , gumové čluny a elektronické lodě pro zakrmování jsou povoleny od 16.června do konce října a to v době od východu do západu slunce. Lodě lze použít jen pro zakrmení, instalaci ohebné označovací bóje a vyvezení soustavy pro lov sumců včetně trhací bóje.Ta po ukončení lovu musí být vytažena. Z toho je patrné , že není možné umístit trhací bóji na noční rybolov a pokud ano, odstraněna může být až ráno. Je zakázáno vyvážet nástrahu na ostatní dravce jako je štika a candát. Nejmenší nástraha na lov sumce je 25 cm.
Sportovní rybáři, kteří vlastní posed mohou chytat jen z tohoto posedu, nebo jako hosté na jiném posedu. Místa u vody a to je u nás jen hráz u vypouštění rybníka , jsou vyhrazeny pro hosty s platnou povolenkou a pro invalidy, rovněž s platnou povolenkou. Středová hráz je vyčleněna pro vysazování ryb, kontrolní odlovy, ornitology a lov rybářské stráže. Ostatním rybářům je zde lov zakázán.

Pstruhařství Rožnov p/R

vlraska@tiscali.cz -správce revíru

Rybářský řád ke stažení:Rybářský_řád_2019