Aktuality

Termíny výdaje povolenek u p. Hurába v rodinném domku:
26.1. vždy čtvrtek v čase od 14:00 do 17:00 a dále
9.2., 23.2., 9.3., 23.3.,  po tomto termínu jen na základě objednání
e-mail: vlraska@tiscali.cz , SMS 602 743 467, nebo u pana
A.Augustína. Celková přirážka bude 200 Kč, za zaslání dokladů Pošta s.p.
Prodej bude tedy 5x.
Od 1.1.2023 se upravují ceny povolenek a cena za posed na Heřmanickém rybníku na následující:
posed        3300,-
povolenka    4400,-
denní povolenka    400,-
týdenní povolenka 1450,-
Vzhledem k tomu, že začínáme prodávat posedy a povolenky již od ledna
2023, zvyšuji ceny o míru pravděpodobné inflace o 15 %, což předpokládám, že bude takto stanovena i ČSÚ ČR.
Data prodeje budou sděleny v dostatečném předstihu. Podle současných výkazů o úlovcích byli vysazeni kapři  – 3800 kg a candáti generační 200 kg.
S pozdravem
Vl. Raška
Změna minimální délky kapra a to na 45 cm ( místo 50 cm).Prosím o poctivé zapisování úlovků. Platí od 1.8.2021. 
V tomto měsíci bylo do Heřmanického rybníka vysazeno 200 000 ks rozplavaného plůdku mníka jednovousého, dravé treskovité ryby. Mortalita je vysoká, během prvního roku lze počítat s vysokým úhynem okolo 90%. Před zámrazem bude uskutečněn odlov do podložní sítě. Do lovné délky si budeme muset počkat 3 – 4 roky. Je to noční dravec, stejně jako candát. V květnu vysadíme zbytek kapra do celkového množství 4500 kg.
Správce Raška.
Vážení sportovní rybáři, především musím zdůraznit skutečnost, že lovíte na soukromé vodě, která je majetkem firmy Land, dále je tato voda pronajata další soukromé firmě Pstruhařství Tylov s.r.o.
Nemůžete proto si sami a bez dovolení upravovat parkování a cesty k posedům, kácet dřeviny a rákos, jak by to vyhovovalo Vám.
Navíc jsme v oblasti se zvýšenou pozorností s ohledem na přírodu, zvláště na živočichy  a zejména na ptactvo – Natura  2000 .
Na základě schůzky se zástupcem majitele bylo rozhodnuto, že inkriminované místo u parkování k  posedu  č. 35 bude z betonových obrub vybudován zátaras a to tak, aby cesta k posedu č. 35 nemohla být použita pro provoz automobilem, pouze pro pěší chůzi. Tato úprava se stala předmětem kolize s majitelem, viz článek níže.  To je požadavek majitele rybníka. V současné době zde byly  navezeny materiály a provedena zábrana. Současně jsme byli upozorněni, že pokud zábrana bude odstraněna neznámou osobou a budou další komplikace v komunikaci a zákaz se nebude dodržovat, provede majitel rybníka celkovou uzávěru, všechny auta budou parkovat na jednom místě a na posedy se bude chodit pěšky. Řeč zástupce majitele rybníka nevypadala jako planá vyhrůžka, podobné provedli na jiném svém rybníku v oblasti Karviné. Doporučuji proto všem Vám, abyste respektovali tato omezení, nevyvolávali  naprosto zbytečně emoce, nenechali se ukecat takzvanými našeptávači, kteří jsou i mimo tyto úpravy a věc se jich naprosto netýká. Rozhodně taky nebudeme tolerovat osobní urážky, vyhrožování fyzickým násilím a podobně. Tyto osobní invektivy budou řešeny později, pokud ustanou. Pokud ne, pak okamžitě.
Správce rybníka Vlastimil Raška.Sportovní rybáři  a majitelé posedů v lokalitě Heřmanický rybník.

Na konci července tohoto roku, v době kdy byl na dovolené pan Augustín i já, dva nezodpovědní majitelé posedů – rybáři, využili této doby k hrubému porušení provozního i rybářského řádu a to jeden k uskladnění dřeva po rekonstrukci posedu(jak tvrdí on ) na ploše určené k parkování vozidel a druhý k úpravě cesty ke svému posedu, její rozšíření návozem kamení, odstraněním porostů. Tato činnost neunikla pozornosti jednak nájemce, tak i majitele plochy. To co provedli je v zásadním rozporu s provozním řádem, kde v kapitole 1 a odstavci 3 až 6 je jasně napsáno co se nesmí. Heřmanický rybník je součástí evropského chráněného území, má status NATURA 2000, a my jsme slíbili, že to budeme dodržovat, podepsali jste to všichni v provozním řádu spolu se sankcemi, které z porušení vyplývají. Pokud budete Provozní řád hledat za účelem si jej přečíst, pak hledejte ve složce s pasportem posedu. Vřele Vám to doporučuji, přestupky proti Provozním řádu jsou neomluvitelné.
Oběma majitelům posedů jsem odebral povolenky do konce roku a stejně tak právo k posedu.
správce Vlastimil Raška.
Vážení sportovní rybáři,na Vaše časté upozornění o nemoci karase a kapra Vám sděluji následující. Jde o erytrodermatitidu u karase a kapra, nemoc postihuje především jednoleté a více dvouleté ryby, ti kteří přežijí, mají po dobu pobytu na povrchu flek , který časem zaroste. Choroba je způsobena bakterií Aeromonas ponctata, česky chronická infekční vodnatelnost. Jde o bakteriální onemocnění, nikoliv o virové , jak se obávají odborníci z řad našich sportovních rybářů, kteří by snad rádi, kdyby to byl koiherpes (KHV).  Dáváme do přítoků pytle s nehašeným vápnem, které se rozpouští a z části ovlivňuje pH a hlavně desinfikuje. Posun do alkalické oblasti nad pH 8 způsobuje zarůstání rybníku zelenou rostlinou, řasou a sinicí. Při intenzivní asimilaci může pH vyskočit i na hodnotu 10 až 11.  Na
rozlohu by bylo zapotřebí obrovské množství vápna, my dáváme do dvou přítoků po 20 pytlů, ale je  to málo. Další várky budou následovat. Kvalitu vody zajišťuje firma Green Gas DPB ,a.s  z Paskova, kontroluje hlavně slanost, protože využití rybníka je hlavně v odsolování a teprve na druhém místě je rybolov.  Na hektar by mělo přijít podle literatury okolo 2500 kg vápna. To nedá nikdo vzhledem k rozloze, která je odhadem 85ha( uváděno je 116 ha).
Zde opakuji, že jde především o desinfekci, kdy pálené vápno může být měněno za chlórové s menším množstvím.
Jinak karase lovíme taky a celkem úspěšně, v přítocích jsme lovili v době
tření  a po této době, kdy se ryby zdržovaly v přítocích. Jde řadově o tuny
ryb.Ale taky tuny zůstávají, proto si ceníme každé iniciativy od Vás – rybářů.Musím taky připustit, že část ryb je napadena racky a jinými opeřenými predátory, to je patrné při pouhém pohledu na hladinu. K tomu je nutné také zdůraznit, že do rybníka je zaústěn přítok z čističky odpadních vod pod ZOO Ostrava a dále čistička odpadních vod Ostrava Heřmanice. Oznámení na znečištění jsme provedli několikrát u Oblastní
stanice životního prostředí v Ostravě, která tam vykonala několik
kontrol. Zde je nutné zdůraznit, že oba vtoky z čističek dodávají do rybníka
amoniak, který při zvýšeném pH a vyšší teplotě vody přechází na hydrát
amoniaku a ten je pro ryby doslova toxický.
Jak dopadly kontroly nám nebylo sděleno, ŽP vede jednání se znečišťovatelem podle své legislativy a uděluje pokuty.
Dále bych rád uvedl, že se nám s pomocí rybářské stráže a brigádníků
podařilo změnit názor správce kvality a množství vody firmu Green Gas DPB,a.s. a vyměnili jsme přítokovou ocelovou trubku za novou s velkým průměrem a zajistit tak dostatečnou kapacitu pro přísun vody. Denně měříme pH vody a obsah kyslíku, vedeme o tom záznam.
Přeji Vám hodně úspěchů v nastávající sezoně dravců.
Správce Vlastimil Raška.
Ukončili jsme prodej povolenek u pana Hurába a nyní je možné nakupovat jen
a/ prostřednictvím pana Augustína, který mi odešle požadavky e-mailem, pro ty co nemají internet.
b/ přímo objednávkou přes web Heřmanický rybník, nebo e-mailem, sms  a to do Velikonoc.Po tomto datu bude vydání povolenky trvat dlouho s ohledem na začátek rybářského agrotechnického roku . Do velikonoc bylo času dostatek.
Zároveň upozorňuji, že ještě nemají zaplacený posed rybáři v počtu 12 osob  – termín Velikonoce.
Upozorňují rybáře, že platnost odeslaných a nezaplacených povolenek je pouze 14 dnů od data odeslání na Vaši adresu.
Po této době je rybolov s neuhrazenou povolenkou  považován za vážný přestupek a nebude Vám vydána povolenka v příštím období.
Děkuji Raška.

Vážení sportovní rybáři na Heřmaňáku !

POTŘEBUJI ODEVZDAT SUMÁŘE úlovků .
1.při termínu nákupu povolenky
2.zaslat dopisem i skupiny rybářů
3.předat p.Augustínovi – ryb .stráž

 V horním menu – liště najdete novou rubriku – Fotogalerii.

 Prodej krátkodobých povolenek

Krátkodobé povolenky koupíte u
pana Augustýna, posed č. 58
telefon: 604 445 030

Týdenní víkendová povolenka …….1450,- Kč
Denní povolenka ……………………. 400,- Kč

Pro tělesně postižené a rybáře s omezenou pohyblivostí jsme uvolnili a označili místo na hrázi pro rybolov. Žádám všechny, aby respektovali značku na tomto místě a nechytali tam pokud nejste tělesně postižení.  Mám na mysli hráz vedle zděné budovy na stavidle.

  Žádost o povolenku najdete vlevo v rubrice „Žádost o povolenku + ceník“

Děkuji především rybářské stráži za účinnou pomoc v roce minulém a Vám ostatním za účast a trpělivost hodnou rybářů při sportovním rybolovu v minulém roce  a těším se na shledání v roce 2023.

Pevné zdraví a  Petrův zdar V.Raška.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Michal. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

257 komentářů u „Aktuality

 1. Dobrý den, prosím o zaslání č. účtu, kde se má zaplatit nájem na posed Heřmanický rybník. Posed č. 28.
  Děkuji. Strakoš Petr.

 2. Zdravím, komín máme demontován. Petr Strakoš, posed č. 28.

 3. Zdravím Pane Raška,
  co znamená neodebrané pasporty k posedu? že si je mám někde odebrat? prosím bližší info, poprvé vidím číslo našeho posedu na stránkách, Děkuji Petr Strakoš, posed č. 28.

 4. Dobrý den pane Raška. Chtěl bych malou informaci. Uz nekolikrát jsme zahlédli nějakého rybáře na loďce vláčet. Zajímalo by mě proč? když je prísny zakaz lodek. S pozdravem děkuji za vyřizeni.

  • Taky čekám ( a jsem si jistý, že nejen já ) na odpověď na tuhle otázku na tělo. Jenže vzhledem k tomu „kdo“ je ten tajemný rybář na loďce, se pravděpodobně nedočkáme.

   • no to bude tím, že pravidla platí pro všechny, kromě těch pro které neplatí 🙂 tam je to klasika..

    • Se ještě divíte?Jste na soukromé vodě ne?Vždyť vám to odepsal Raška,někteří si tam budou dělat co chtějí,nelíbí se vám,tak to zabalte a běžte na kraj.

 5. Ryby nebraly díky klimatu nikde?To asi ne,na ostatních vodách se trhaly rekordy v počtu a velikosti ulovených ryb,koho tady krmíte pane Raška.Ryby tam prostě nejsou.Jméno tajemného je stopro Augustýn nebo Huráb.

 6. Ryby tam prostě nejsou protože se tam nesadi v takové míře co na 116 h dává pan aska je nedostačující.

  • moje řeč, na Výškovické tůně se vysazuje víc, než na Heřmaňák, a jestli s tím někdo nesouhlasí, tak ať se zveřejňují s předstihem termíny vysazování ryb, těm pohádkám co se tu píšou o množství vysazených ryb, rozhodně nevěřím

   • Hoši do takové vody napustit Avii kaprů je jako když prdneš do lesa,je zajímavé že za Lugra to bylo o něčem jiném.A taky roky a roky pytlačení,za dohledu stráže, tomu moc taky nepřidá.Začnu vám vyrábět spešl koule na karasy-)))))

  • dva měsice chytani a pak konec voda zapacha a ryby take a to se opakuje už nějaky rok a nikdo nic neřeši no jo soukromy rybnik

 7. Heřmanický rybník je pro mnohé z nás taková srdcovka ( mnoho let ), že si povolenku stejně zase koupíme. Já tedy určitě. Posledním pozitivem zůstává rybolov non stop, což je v konkurenčním prostředí ostravských, zejména krajských revírů stále silná deviza.
  Jelikož chodím na náš Heřmaňák opravdu už nějaký ten pátek, mohu si dovolit i tento odhad ( odhad, ne soud ) Řekl bych to asi tak. Zlatý Luger, miliónový Rychvald. Pominu-li zarybnění. I když vysvětlení o špatné reakci ryb v R. 2015 jak důsledek celosvětového klimatu nominuji na perlu roku ! Tak obecně poměry, rozuměj vztahy mezi rybáři, dostávají pěkně na prdel.
  Pan Huráb na loďce jako zkušební lovec ? Pane Raška, prosíme Vás. Známe Standu. Je to skvělý chlap a veliký mecenáš po mnoho let. Ale netahejte nás prosím za fusekli. Proč to prostě nepřejdete mlčením. Ano soukromý revír, Vy určujete pravidla. Respekt. Ale nedivte se. Nejsou všichni tak dobŕe zorientovaní. A někdy i v dobré víře, potrestáni třeba i za odskočení si pro něco do auta vsudypřítomnou RS, poukazují na něco, co se v kontextu zmíněného zdá jako neuvěřitelnost, či dokonce sci-fi.
  Cena povolenky je k požitku ze samotného rybaření neúměrná. Ano máme volbu. Přepnout na jiný program. Ale program zvaný “ Heřmanický rybník live HD “ není rozhodně Vaším dílem. Vy nám zatím bohužel svou politikou rozeštvi a panuj, jen zhoršujete obraz. Přesto. Jsem optimista. Třeba zase bude líp.
  Na všechny ostatní se těším “ Na Karasech “ v roce 2016.

  • Tady jsem si vzpomněl na krásné přísloví…

   Všichni jsou si rovni, jen někteří jsou si rovnější 🙂

 8. Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jestli náhodou není na prodej nějaký posed. Jestli o něčem víte tak mi prosím dejte vědět měl bych zájem. Děkuji za odpověď na mail

  • Zdravím, napište tady svůj e-mail, nezobrazuje se, napíšu Vám.

 9. Dobrý den pane Raška.Dnes jsem se byl podívat na Heřmanickém rybníku a zhrozil jsem se jaký je bordel na hrázce u výpustě.Chlapi kteří tam dělají rekonstrukci posedu tam vytvořili se snilých desek a trámů asi dva metry na výšku kupu odpadu.Po celé zátoce plavou desky kůly a polystyren.Myslím ,že každý by měl po sobě uklidit je to mimojiné taky v ryb.řádu a ti tam dělají bordel už dva roky a nikdo s něma pořádek nedělá.Tímto Vás žádám o vysvětlení.Děkuji a hezký den přeji.

  • Dobrý den Františku, ano máte pravdu, ta hromada dřeva je naše práce, jsme domluveni s panem Augustinem, že to dřevo máme nechat nějakou dobu na břehu, že si ho někdo odveze (známý nebo někdo jiný, nevím přesně. V případě, že si jej neodveze, tak se sami postaráme o jeho likvidaci, tím, že ho odvezeme. To co plave ve vodě není zas tak naše práce, kůly a desky z vody vytahujeme i ty které nejsou naše a navíc podívejte se kolem, kolik se opravuje a staví posedů. Není férové soudit jen ten náš a naši práci. V našem zájmu je zátoku přizpůsobit stylu okolí a přírody, posedy nebudou mít červenou nebo křiklavě žlutou barvu, WC bude chemické, grilovat budeme na plynu, topit budeme plynem, světlo bude led, ryby budeme ošetřené pouštět zpět do vody. Poslední Vaše věta není naše vina, bohužel nemůžeme za to, že dva roky nebyl pořádně zamrzlý rybník, až letos. Františku až bude posed dokončen a na místě kde je teď hromada bude jen trávník, Vás osobně zvu na kávu a panáka. Souhlasíte? PS: jsem pro čistý Heřmanický rybník, ale bohužel tohoto mého názoru se pár jedinců nedrží a proto je voda plná všeho :- ((

   • Tak na ten tvůj trávník jsem zvědav,můžu taky přijít na panáka?-)))))))))))))))))))

   • Dobrý den Romane,po přečtení Vaší odpovědi mi až slza ukápla protože jsem zjistil,že jsem asi vystartoval na toho nepravého.Milovníka přírody a pěstitele trávníků v jedné osobě.Jsem velice rád ,že tam bude trávníček velice rád jsem tam sedával a kochal se pohledem na tu velice hezky zarybněnou vodu panem Raškou který do toho rybníku zainvestoval spousty peněz a tak trošku mi to teď kazí ta Vaše hromádka :-).To pozvání na kafe a na panáka samosřejmě s díky přijímám mám pouze jen jednu obavu a to že než si to dřevo pan Augustin a nebo někdo jiný odveze tak znovu začne na trhu prosperovat liérka drak.Tak když tak potom radši nějakou domácí děkuji.Tak chlapi ať se dílo daří.

   • Tak jsem se byl podívat na ten Váš trávníček a slíbenou štamprli jelikož posed už stojí a místo trávníku jsou tam tunové balvany to je taky Vaše práce?

 10. Zdravím pane Raška už je konec února a zatim nevime kolik a jakých ryb se nasadilo do hermanickeho rybnika.Dekuji za odpověď

  • Tak to je škoda, že jste nebyl na výlovu Lesníka…to byste přes slzy doteď neviděl na klávesnici.

 11. Dobrý den pane Raška. To zakrmovávím do 16 hodiny je pro pracující ideální… A jakpak to vypadá s tim stavem zarybnĕní za rok 2014? Je třeba mít aktuální informace zvláště v roce 2016.

 12. Dobrý den pane Raška, kdy už konečne dáte nějaký termín na ustavení bojek? sezóna je v plném proudu a chtěli bychom si to tam ustavit. Dekuji za info.

  • Přidávám se taky k tomuto dotazu. Už je načase dát nějaké termíny!

  • Panove je to napsane v dotatku.klikni na rybarsky rad je to tam napsane na konci

   • Je tam napsané toto Používání a instalace bójek jen v určených termínech,tak se také přidávam k dotazu,kdy budou nějaké termíny.Dík za info….

 13. Dodatek rybářského řádu:
  Lodě , gumové čluny a elektronické lodě pro zakrmování jsou povoleny od 16.června do konce roku 2016 a to v době od 7:00 do 18:00.
  Lodě lze použít jen pro zakrmení, instalaci ohebné označovací bóje a vyvezení soustavy pro lov sumců včetně trhací bóje.Ta po ukončení lovu musí být vytažena. Z toho je patrné , že není možné umístit trhací bóji na noční rybolov a pokud ano, odstraněna může být až ráno. Je zakázáno vyvážet nástrahu na ostatní dravce jako je štika a candát. Nejmenší nástraha na lov sumce je 30 cm.Dále upozorňuji, že nejvyšší počet přestupků proti rybářskému řádu bylo u použití elektronických zakrmovacích lodí (radiem řízených), kde se tyto používaly pro odvoz nástrahy na candáty.Řadě rybářů byly odebrány povolenky a následoval zákaz použití lodí.

  • Ahoj Pepo.
   O tom dodatku samozřejmě víme. Domnívali jsme se ale, že to bude jako v loňském roce (tuším že to bylo někdy koncem března) určeny 2-3 termíny na ustavení bójek. Je přece nesmysl, aby jsme čekali až do poloviny roku.

 14. Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jestli není na prodej nějaký posed. Kdyby někdo měl na prodej nebo veděl o někom kdo prodává,byl bych rád kdyby se ozval. Děkuji za odpověď na mail

 15. „Ve druhé polovině června a po celý červenec budou v Heřmanickém rybníku prováděny hospodářské odlovy pomocí lodě.“ A co chcete hospodářsky odlovovat? Ty zbytky ryb co tam ještě jsou? Karasy asi ne. 🙁

 16. Zdravim všechny rybaře HR jak jste spokojeni s rybolovem.Ja osobně horši sezonu jaka je letošní nezažil.

  • ahoj, tak za mě to bylo daleko horší loni, letos mi to celkem jde, jen ti karasi mě pijí krev, teď o víkendu jsem pěkně zachytal kapry, s dravci je to u mě už mrtvé, snad podzim

 17. Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jestli není na prodej nějaký posed. Kdyby někdo měl na prodej nebo do nájmu poprosím poslat cenu dékuji..

 18. Dobry den
  Proč se začali odvazet kapři pres 70cm a více na chovny(masový) rybnik lesnik(asi ne pro úschovu)?!?!?!Chci se zeptat jestli tito kapři budou prodáni na Vánoce a nebo budou vracení zpet?,(Samozřejmě ze jsou to ryby chycené za panelkou,ale my rybáři platíme povolenky,berou se ryby které se nesmí brat!!!)masovina!!!Dekuji za odpověď

 19. Jo pan Raška je chce nechat jen proplavat na lesníku a pak je zase vrátí .Jinak je na heřmaňáku tolik ryb že tĕch pár kaprů kteří se odbezou tak to ani nepoznáte a když tak chytejte candáty letos berou jako diví.Taky krásní líni a amuři.Nádherný revír.

 20. Jj a ještě by mě zajímalo kolik lidí letos dostalo povolení k lovu za panelkou???Poslední dobou tam z posedu nejmocnějšího porybného jezdí na lodi docela dost lidí.Asi se dá koupit povolenka někde :-D.Myslím,že pán Raška ani neví co se tu vše na rybníku děje!!!

  • Letos nemám povolenku, za poslední měsíc jsem tam byl 2x za kolegou asi na hodinu a v obou případech jsem viděl tu tajemnou zelenou lodičku jak si to pádí za panelku asi tam někdo něco ztratil:-)

   • Na té lodíčce tam letos jezdí kdo chce na panelku,už né večer jak bývalo,ale přes den a z vesela tam na sebe řvou kdo zrovna tahá rybu……Hnus

 21. Kapři kteří byli zapůjčení z rybníka Heřmanického(chycení za panelkou a převezení na lesník),dnes byli vytaženi při skvělém výlovu a místo vrácení zpět šli na prodej do soukromého rybníku.Pánové si přijeli pro velmi pěkné kusy 80cm a výše.A v Heřmańáku nám opět zbyde Hovn….!!!

  • jednoduché nebrat na ten vyžraný rybník povolenku a je to karasy nachytáte i jinde

   • no možná by to chtělo trochu ho vydusit a nekupovat povolenku 🙂

    • Je to jediná věc co mužeme dělat,nebrat povolenky,ale to by se muselo více lidí spojit a nejen jedinci.Spoustu rybářů je posraný…Si myslím,že by konečně začal i komunikovat.Však jako správný hospodář chce trhnout co nejvíce peněz a mezi námi,na povolenkách má nejvíc.

     • No správný hospodář alespoň zveřejní ,že má na svém revíru hájení ryb a to pro ty co to nevědí od 10 do 20 listopadu včetně.Jinak ty počty napuštěných ryb čím nás tady pan Raška krmil tak tomu snad už něvěří vůbec nikdo hold papír snese všechno.Tady se neustále jen vymýšlí dodatky ryb.řádu jako např.nástražní rybka na sumce min .30 cm a jiné nesmysly jako třeba místo pro invalidy na hrázce a pak se tam navezou balvany aby ten případný invalida měl co jak nejméně místa no prostě hnus fijalový.Pokud někdo chytá sumce tak ten 30 cm karas a větší toho sumce spíš odradí něž aby na něj zabral.Nejvíce velkých sumců mám chyceno na rybky kolem 20 cm.Samozřejmě ne na Heřmanickém to by si snad někdo musel myslet že na trojháčky owner 3/0 a šnůru na 65kg chytám candáty 🙂 .Pamatuju ten rybník před 30 lety a začíná tady něco smrdět.A pan Raška mlčí má zaplevelený rybník karasem a je mu to srdečně jedno.

 22. No ryby jsem je tahat neviděl ale pokud to je pravda tak je to pěkný hnus,možná by se tady někdo kompetentní k tomu mohl vyjádřit,no i když odpověd by stejně byla že se jedná o hospodářský odlov na který má majitel rybníku právo:-)

 23. Zdravim panove tak jsem se byl včera podivat na rybniku a vsiml jsem si ze hajeni plati jen pro nas normalni rybare.Zelena lodicka opjet v akci.

  • Ahoj, jaká zelená lodicka? Děkuji za odpověď

   • Pepo, můžeš mi prosím zavolat? Děkuji předem. Moje číslo je 608404433

 24. Muže uz konečně někdo zavřít to stavidlo a nebo cekame až se vypustí všechna voda!!!

 25. Vážení copak se stalo s vodou žeby katastrofální sucho? To tady můžeme chytat žáby. Hodně uvažuji že jen zaplatím posed a vyčkám s povolenkou na jaro protože chytat v 60cm vody je fakt pro otrle .

 26. Krásna chytačka po výlovu,většinou karas a pár čerstvých napuštěných kaprů(vše velikost cca 35cm úžasné).Vše taháno skoro po bahně díky stavu vody(která stále ve velkém odtíká),hlavně že za panelkou si z vesela pískaj.Hájení,jak by nebylo,stejně ti všichni vyvolení tu vodu plundrovali.
  Pán Raška opět nesklamal a zarybnil poctivě!!!A ani se tu neumí k ničemu vyjádřit.Měli by jsme se zamyslet jestli vůbec brát povolenky!

  • já taky jen karasy a jednoho chudáčka kolem třiceti 🙁

 27. Má smysl brát povolenku na rok 2017????? není tam voda ani ryby jak tady čtu:-)

  • Pokud chcete chytat karasy tak se to vyplatí.Těch je tam hodně jinak sam zákaz příkaz a buzerace porybných.Pan Raška mlčí neinformuje nás o ničem v zásadě se nevyjadřuje k naším dotazům prostě hospodář co stojí za Ho.no

 28. Odtok zastaven, stav by se měl také po zvýšení přítoku zvedat. (Info z Green Gas DPB)
  Tak snad ten zbytek nepomrzne.

  • nejsem žádný vodohospodář, ale nějak nemůžu najít logiku v tom, spustit na zimu vodu na minimum, v už tak plytkém rybníku

 29. Logika je jasná voda na minimu v dohozove vzdálenosti cca 40-60cm vody na rychvaldske straně. A za panelkou zřejmě hlouběji tak kde bude velká ryba? U mě na posedu i u sousedů letošní sezóna supr spoustu kaprů nad 70 dokonce i pár nad 80 vše puštěno ošetřeno. Jen doufám že i lovci za panelkou dodržují pravidla.

  • já chytám za panelkou, ale teď to nejde ani tady, jen karasy, jinak pravidla dodržuju, to je bohužel ale o jednotlivcích

 30. Dobrý den pane Raska můžete na vašich stránkach napsat kolik a jaké ryby byly vysazene v roku 2016 na HR děkuji

  • Tady se my rybáři nic nedozvíme,p.Raška na všechny z vysoká ser…!Zajímá ho jen kolik se prodá povolenek a kolik tun ryb prodá na výlovu,jinak tomu šéfuje vedoucí porybný (diktátor)od kterého kazdý den z posedu vyjíždí lodičky drancovat vodu za panelku!Jasně že voda upuštěna schválně,jen aby si těch pár vyvolených mohlo za panelkou v klidu zachytat velké kusy a ještě k tomu ta drzost nachytat kapry přes 80cm odvézt je na Lesník a v klidu prodávat na výlovu,tak to je vrchol.Ikdyž napíše třeba nějakou cifru kolik tun kaprů a amurů tu opět nasypal tak kdo viděl třeba nějaké auto či fotku?Já rozhodně né.Amura jsem naposledy viděl na výlovu natož abych ho vytáhl na posed dle počtu jaký byl vhozen.

 31. Pan Raška tady nenapíše vůbec nic chce to pouze mít tu odvahu při odevzdávání sumáře a říct mu co si o tom jeho hospodaření myslíme.Kdyby tam nasypal nějakou rybu tak se ta ryba chytá tak jak na přehradě jelikož tam dal co tam dal tak se chytá kulové anebo ten odpad co by neprodal .Kapříčci připomínající jelce.Kdyby nebyl Heřmaňok tak úživná voda se samovýtěrem tak už tam je dávno hov.o.Tady už snad chytá pouze ten jeho rybář který se honosí řadou titulů jak píše sám pan Raška.

 32. kdybych já sadil do rybníku v takové míře jak se tady na stránkách píše, tak bych se určitě nějakými fotkami nebo videem pochlubil, napsat se dá opravdu cokoliv 🙁

 33. Chlapi dokud mu nešáhnete na prachy,tak se nic dít nebude,Lojzek v klidu bude se svýma kumpánama dál drancovat vodu.Prý šéf ryb.stráže,xxxx,šéf pytlácké bandy to je.Takže se na jeden rok na to vyserte,věnujte se manželkám a na posed zajeďte jen pogrilovat.Až mu budou chybět chechtáky v kasičce,bude se ptát.Teď vás má na párku.

 34. Byl napuštěn kapr 25% štika amur a lín 🙂 .Pane Raška Vy jste malé děcko nebo co? Kolik metráků těch amurů kolik línů kolik štik bylo vypuštěno.Jelikož si platíme povolenky tak by to bylo zavhodno to tady napsat .V důsledku poměrně velkých váhových hodnot kaprů nebyl splněn zarybňovací plán? co to je za nesmysl.Tak jen kupujte povolenky možná na jaře budou ti kapři ještě hubenější a zarybnění bude na 100%.

 35. Dobrý den,
  zajímám se, zda není na prodej nějaký posed..? Kdyby měl někdo zájem ozvěte se na email, případně tel. 724 299 191. Děkuji

 36. Podle počtu povolenek dosadí zbytek ryb na jaro 😀
  To znaména,že teď pustil 25%ryb(2kusy kapra a jednoho karasa) a zbývajicí počet 7,5 kusu kapra na Jaro

 37. Dobry den pane Raška chci se zeptat jestli se chystaji nějake změny v rybarskem řadu na rok 2017.

 38. Pepo, není třeba se ptát, ale dát připomínku. Z mé strany bych vítal změnu ve velikosti nástrahy na sumce, na ty kilové karasy velikosti 30 cm se snad chytil 1 sumec co jsem slyšel. doporučení 20 cm. Zároveň nechápu vnadění na kapra z lodě od 16. června. Doporučuji celoročně.

 39. Tak jsem se včera prošel kolem našeho Heřmanaku a musím uznat že ten bordel co ho tam bylo všude požehnaně je pryč. Nevím čí je to zásluha, ale je fajn , že to není v okolí jen na skládce. A voda je zase na normálu sice si myslím, že vypuštění vody na podzim bylo účelové aby si vybraní jedinci zachytali na úkor ostatních je více než na zamyšlení. Tak chlapi vše nej do nového roku ať vám to jezdí

 40. Vše nej do nového roku snad něco chytnem krom karasu:-)

 41. Dneska jsem byl na rybníku je uplně zamrzlý,posed v pohodě a na ledu jsem neviděl žádné stopy jen od zajíce takže naši spoluobčane asi zatím nerabujou

 42. Dobrý den,píši o Heřmanickém rybníku maturitní práci,tak kdyby byl někdo sdílný,chtěl mi říct svůj názor,nějaký tip,nebo jakékoliv informace budu za vše vděčná 🙂
  Můžete psát klidně pod tento komentář nebo do mailu marketa.vili@seznam.cz
  Děkuji předem za všechny odpovědi a informace 🙂

 43. Dnes jsem dostal info,ze rocni povolenky se vydavaji jen do března pak uz. Jen tydenni.Zajimalo by me proc,? Logicky kdyz nekdo koupi ročku pozdeji prichazi o ulovky a tim padem by mel byt pronajimatel stastnejsi…

  • Je to jednoduché,nikdo nechce povolenku kupovat pokud neuvidí nějaké změny na pytláckém rybníce a kolik se bude sadit ryb.

  • asi snaha o to donutit nás, ty povolenky koupit do března, ať jsou kroupy na účtě 🙂

 44. Před pár lety u výdeje povolenek fronta já byl jen zaplatit posed hned ten první termín a ani noha jen já a proti mně tři Bubáci

 45. Dobrý den,
  kdyby byl na prodej nějaký posed dejte mi prosím vědět.
  Pokud možno včetně čís. a ceny.
  Děkuji.

 46. Dneska jsem si byl pro povolenku a ptal jsem se proč můžem zakrmovat ze člunu jen tři měsíce v roce na důvod tohoto opatření a pán nejvyšší porybný mi zdelil že oni mít důvod nemusí a vyřízeno. No zvláštní chování ale jak se říká starého psa novým kouskům nenaučíš

  • Jsou nĕjak vzteklí asi prodali málo povolenek.Inu s takovým jednáním není divu.

 47. Jediní kdo vnadily a odváželi ryby na prodej,velké kapry nad 70cm a větší byli naši skvělí tolik opěvovaní porybní.Na výlovu se z vesela prodávali kapři ulovení v Heřmaňáku na povel pana hospodáře do soukromých rybníků..Ti co berou povolenky za každou hloupost a ve finále jsou to největší pytláci!!!Ty opět jen pochválíme a necháme jim volnou ruku i v roce 2018.

  • Bedřichu. Chtěl bych Ti touto cestou popřát všechno nejlepší k svátku!

 48. Dobrý den.Nevíte zda už bylo napuštĕno tĕch 75%ryb co se vloni nedali.Případnĕ datum kdy se to bude pouštĕt rád bych se šel podívat.Dĕkuji za info .

 49. Já jen že tady hospodář psal že v březnu tu dá nĕjaké informace o počtu napuštĕných ryb na jaře a je tady veliké kulové. Tak si asi dĕlá legraci ,a nebo že by zas byli jenom velcí ti kapři?Jak tomu bylo na podzim?

 50. Čeká nás více 🙂 dnes má poslední den tak uvidíme

 51. Skoro půlka dubna a o jarní násadě ani čárka tak těch 75 procent asi plave jinde. Nebo to bylo 25 procent a oni dorostou fakt mám v tom zmatek chtělo by to prostému platícímu rybáři vysvětlit ne každý je znalý rybohospodar

 52. Tož chlapi buďte trpěliví já věřím že pan Raška nás ještě překvapí krásnou násadou jakou svět neviděl 🙂

 53. Dobrý den,
  kdyby byl na prodej nějaký posed dejte prosím vědět.
  Děkuji.

 54. Byl už je květen a stále nic mám pocit že z nás někdo dělá blbce?

 55. Kurňa kdo nasr.l toho Rašku že nepíše jak byl zarybnĕn Heřmaňok.Podle toho co se chytá tak tam asi přisypal karasy ti berou spolehlivĕ jakoukoliv nástrahu.
  Čekám kdy začnou brát ti amuři kterých tam dal kvanta:)

 56. A už máme červen a stále žádné zprávy o zarybneni no slíbené dyl vydrží. Musím se zeptat našeho nejvyššího porybneho jak pride 15.6. ve 23.45 na kontrolu jak to teda je. Snad budu schopen zahájení je jen jednou v roce?

 57. Jestli to ten řidič co vezl ty kapry na heřmaňok neposr.al a nevyklopil to na novém stavu .Ti si tam teď libují jaké mají hezké kapry.No a co my zas máme vĕtší karasy.Ti co si letos koupili povolenku ne 4 pruty určitĕ neprohloupili čím víc prutů tím víc karasů.

 58. Dobrý den.Nevíte někdo jaké ryby se v pátek pouštěli do Heřmanáku

 59. Dobrý den,
  kdyby byl na prodej nějaký posed dejte prosím vědět…
  Děkuji.

 60. Fakt něco pouštětli? Já měl v sobotu porybne na boudě a ani se nezminili. Jenom chtěli abychom do povolenek psali kapře nad 65 které pustíme. Ale proč to teda netuším a že od příštího roku to bude povinnost.

 61. Tak to si piš že budou leda že by vybraní jedinci sešli stářím.

 62. Kurňa teplo jak hrom ,že by ještě nebyl březen? Stále mi chybí informace o množství napuštěných ryb ale dle četnosti záběrů jeden záběr za 24 hodin tam ty ryby asi jaksi chybí neníliž pravda. A nebo mám asi špatný boilies 🙂

  • já byl v úterý 25. a za cca 16 hodin 8 kaprů 50 – 75 vše přes noc a brzy ráno, ale ty informace by napsat fakt mohl 🙂

 63. Tak včera opět zelená lodička v akci vyvazka z panelky k rakosovemu ostrovu asi je treba naplnit lesnik nasadou kaprů 1o+

 64. Tak jsme se dočkali info o vysazování ryb, díky, jen jsem nepochopil za co byli těm dvěma odebrány ty povolenky, jestli masařili, tak super, dobře tak.
  Letos se asi po delší době dobře vytřeli a vykulili kapři, chytáme takové do deseti cm, to je fajn.
  Jak to vypadá s candátama, berou? Jestli tam ted ještě pro nás nějací zbyli 🙁 Vzhledem k nmožství malých rybek jsem se o ně ani nepokoušel.

 65. Kapříci jsou vytření hezky jsou jich mraky taky karásků jsou spousty takových kol. 10 cm.Na dravce asi škoda líčit bez záběru jak na sumce tak na candáta.Při tom množství drobné ryby ani není divu.Pan Raška se konečně probudil ale trochu pozdě .Jen by mě zajímalo jestli v poslední době někdo chytil amura které tam tak hojně vysazuju.

 66. To je divné kdysi tam bylo amurů hodně chytali se a teď i když údajně vysazuje se nechytnete žádný.

 67. Dobrý den všem,tak se nám po x letech na rybníce vykulily kapři.Přišel na to aji pán největší(p.Raška)tak si pomocí sítí pro kapříky dojel.Hovn…tam napustí a ještě si přijede vodu vydrancovat,skvělý to hospodář!

 68. Je tam hov.o a ještě z toho hov.na ukrojí.Příští rok povolenku neberu.Smradlava voda bez záběru na sumce bez zaběru na candáta.A kapra pokud budu chtít sežrat tak ne z heřmaňoku radši z přehrady.Už by se tady mohlo probudit víc rybářů a poslat toho slavného hospodáře do prd.le.Místo toho aby byl rád že tam bude nějaký kapřík tak je odváží jo to si asi dělá prd.l.

 69. Dobrý den,
  kdyby byl na prodej nějaký posed dejte prosím vědět…zde
  Děkuji.

 70. zdravim lidi jak to vypada s uspesnosti amura ume stále nula.

 71. Napište Raškovi určitě má nějakou fotečku s amurem .Tři fotky s kaprem uż jsou ve fotogalerii snad tam přihodí i jak se lapou amuři.

 72. 12 máme na lesníku vylov tak uvidíme snad nám tam p.Raška nějakého amura nasadi.

 73. Jo nasadil 500 kaprů kolem 40 cm dle informací pana hlavního porybného štika ani jedna .

 74. A co ty amury pán Raška sliboval tisíce a tisíce kusů této ryby?

  • Ti už tam přece jsou, jen prý neberou 😀 a 500 kusů kapra á cca 40 cm? To je jak prdnutí do lesa.

   • Amurů je tu přece dost,akorát žerou rákos,jste si ještě nevšimli.Raška je těžký masař,vše na prodej.Těch kaprů tu byla vpuštěna jedná káď,opět k smíchu,už by měl konečně s toho rybníka vypadnout a nechat to někomu kdo tak opravdu něco nasadí!!!

 75. Pozor pozor pozor již v brzké době se bude sadit amur lépe řečeno musí jinak rybník zamrzne a to v řádu tisíců kusů.Jen takové malé upozornění prvních 10 let se bude držet pouze v rákosí který pokud nevyžere tak se chytí tak akorát kulové.Taky se musí nasadit ta štika ať požere ty karasy a jelikož je bude žrát taky nejmíň 10 let tak úlovky pouze sporadicky.

 76. Amuři a štiky jaké ještě nikdo nikdy neviděl 😀

 77. Pane Pavle zdravím.Pouze konstatuji stav Heřmanického rybníka kde se vyskytujou ryby jaké svět neviděl.

 78. Možná pan Raška má novou vánoční pohádku.Jednu podobnou jsem viděl o jitrnici jakou svět neviděl.Pak nastoupil obušku s pytle ven. Nezoufejte snad jednou převezme tento rybník opravdu chlap který ten rybník po zvedne na nějakou úroveň.Současný stav je ovšem velice špatný.

 79. Tak vidíte, pane Holátko, kolik Vám těch ryb pan Raška vysadil !

 80. Pane Pavle pan Raška 2.12 vysadil i toho amura chudáci museli vysekat led protože 2.12 byl heřmaňok pod ledem.

 81. Pane Pavle pan Raška 2.12 vysadil i toho amura chudáci museli vysekat led protože 2.12 byl heřmaňok pod ledem.

 82. Rybník pod ledem a vody jak by bylo dvouleté sucho pořád nechápu proč se vypouští voda před zimou. Teď přijde tuhá zima a na jaře můžeme chytat žáby. Možná mi pán hospodář u výdeje povolenek vysvětlí jak ryba zimuje v ani né metru vody,protože teď tam víc vody není. Opravdu nechápu a doufám,že nebude tuhá zima.

  • S tím odpouštěním to taky nechápu, už jsem to tady psal loni. Byl jsem tam 2 dny zpět a vody ubylo hodně, u mě to ještě nebylo zamzlé celé, ale už se dělal škraloup. Má se oteplit a pršet, tak věřím, že to ještě sleze a mezi svátky ještě naposledy nahodím 🙂

 83. Zdravím byl jsem přes noc a povedlo se mi chytit 1 kapra a 3 cejny,vody chybí cca 35cm

 84. Všechno nejlepší do nového roku 2018 hodně zdraví a mnoho úlovků v nastávající sezoně hlavně amurů přeju všem rybářům z Heřmanického rybníka.

 85. Přeje všem slušným rybářům mnoho rybářských úspěchů v roce 2018 a hlavně zdravíčko.

 86. Tak koukám že povolenka na tento rok je o 200,-dražší moc tomu nerozumím asi tam letos vypustil neskutečně plno ryb……to bude zase chytačka 🙁 ,Chujov… tam jde chytnout a masař ještě zdražuje to je výsměch!!!

  • Myslím že to bude díky těm amurům co tam rvou silony

   • Ty dvě stovky navrch pouze za pozdní zakoupení povolenky.Chce mít hrachy na účtu čím jak nejspíš.To napouštění ryb stojí taky velké love a pan Raška podle toho kolik vybere tak tolik tam do toho taky vrazí.Není to žádný troškař akorát ty ryby se drží v rákosí.

 87. Važení PISALKOVE je Vás asi 10 ptám se proč rozeštvavate ostatní SNAD celkem spokojené rybaře patřim mezi ně.Zapomináte že jste na soukromém rybnice.V loni jsem byl na soukromém reviru 7 dnu SKALIČKA a taky jsem chytil jen 2 kapry.A nepišu na veb takove ****** jako VY.Vite jak jsem se rozhodl jednoduše minimalně tam 5 let nepojedu A TO VAM RADIM TAKY .CHodte na krajskou vodu tam je ryb požehnaně a čekaji jen na vaše hačky . Pokud chcete prodat posedy na ******* rybnice dejte vědět. PS. Raška ani porybni nereguluji vodu plačete na špatné adrese

  • Já tady občas píšu (i kriticky) a nevím, že by tu někdo někoho rozeštvával. S letošní sezónou co se týče kaprů jsem byl spokojený a taky jsem to tady napsal. Občas tady napíšu kritický komentář, ale vždy k aktuální věci, která se na rybníce děje. Vím, že jsem na soukromém rybníce, ale pokud informace o vysazování ryb neodpovídají tomu co se chytá, tak se nelze divit, že to tady prostě někdo napíše. A to píšu o horizontu několika let, tudíž nelze počítat s tím, že ryby prostě nějaký čas neberou. V případě, že tady někdo napíše, že se vysadilo tolik a tolik stovek kusů amura a štiky a já o ani o jedno několik let nezavadím, a to vláčím jak zběsilý a chytám na plavanou, feeder a položenou, tak je asi někde chyba a nemyslím si, že u mě, poněvadž dříve jsem zde tyto ryby chytal. A to kde chodíš chytat nebo pět let chytat nepůjdeš mě je úplně jedno, tak mi tady neraď.

 88. Ono je vlastně úplně jedno jestli něco napíšu zde nebo to zařvu z posedu do temné noci efekt stejný. Já jsem také celkem spokojený však to známe všichni posed pohoda kávička pivko atd. A když se mi něco nelíbí tak se tady vyjádřím to se snad může né pane kolego.

 89. Zapsat každého kapra nad 65 do povolenky tak to jsem v červnu bez řádku v papírech?

 90. Ahoj,

  Nevíte někdo jestli už rozmrzlo? byl jsem tam v pondělí a led byl ještě pěkně silný

 91. Ještě musíme vydržet já byl hodit oko včera a furt drží.

 92. Chlapi už to vypuklo rybník bez ledu a karasi při chuti a i kapřík se splet. Mimochodem loňská násada kaprů z toho co jsem chyt moc pěkný ryby lysci jak balón pokud přežijou panvičkovou velikost tak to budou big fish. Jen tak dále ode mě pochvala panu Raškovi. Tak neseďte doma a valte na ně.

 93. A co amuři co se napustili v tisících ty už taky musí přece občas zobnout ne.

 94. Kluci amuri se určite nasadili chytam z jara hodne na feder a podarilo se mi chytit o vykendu 4 ks 40-55cm. určite nikdo nebude sadit 90cm ale jsou tam jenom počkat.Preji pekne ulovky

 95. Koupím posed na HR – dohoda jistá.
  Případné nabídky, prosím telefonicky na čísle 775 994 700. Děkuji.

 96. Je třeba to tady trošku oživit 🙂 jak Vám to bere kluci? minulý víkend se nám povedlo nachytat docela pěkné kapry vše kolem 70-80 cm a asi 15 ks menších 45-55 cm já jsem tento rok zatím spokojen a co vy?

 97. Tak jak pánové jak vám berou amuri .Já se snažím krmit hlavně kukuřici a stale velká 0.

 98. Jo já jsem na tom stejně furt valím kuku spombem jak hlupy a amur nikde samý hlupý kapř

 99. Nebojte chlapi jak vyžerou rákosí půjdou na kuku.

 100. Dobrý den.Chtěl jsem se zeptat jestli někdo během týdne nepotkal někoho kdo se tahal z podděrákem velkou podložkou a delšími rybářskými věcmi kolem Heřmanu.Někdo nám totiž vykradl posed.Tak kdyby náhodou tak mi dejte vědět na tel 731447395.Jedná se o posed u výpustě.

 101. Fakt neuvěřitelné teď když je na rybníku nejvíc lidí nechápu že se ti zmrdi nebojí. Mě se dostat takový do ruky ta asi koukám na rybník z heřmanické basy.

 102. Dobrý den pane Raška.
  Chtěl jsem se pouze dotázat zda Vaše vlastní násada amura v Kelči již dorostla na vysazovací velikost.Jelikož jste psal,že je tato násada v řadu tisíců kusů prosím upřesněte datum vysazování rád bych se přišel podívat, jestli je to možné.Moc děkuji za odpověď .

 103. Zdarec kolegové, chtěl jsem se zeptat jak jste na tom letos se sumci? Já mizerně, nástražní rybky 30+ a sumci 50 – 70 cm 😀

  • Tak to máš ještě dobrý že Ti berou.Já od zahájení bez záběru .p

 104. Jo je to s dravýma bída já jedno c 65 a hrubo těch malých sumců ale není se čemu divit položíš čeřen a mraky karasů jenom nevím jak teď na větší kapry dám dvě 24 kule klidně i 5cm od hačku a mini kapř fakt je to mazec

 105. Dívám se že násada amur ještě nedorostla o vysazení ani řádek.

 106. Chybí cca 50 cm vody,hladina je pokrytá zeleným slizem ve kterém chcípají velcí cejni a zelená lodička opět vesele krizuje hladinu.

  • To asi pan Huráb dělá celoroční kontrolní odlov candátů pro pana Rašku.Dodává je vykuchané oškrábané v taškách od teska.

 107. Zdar chlapi neví někdo kdy bude hájený heřmanický rybník kvůli každoročního zarybňování.Děkuji za případné odpovědi.

 108. To netuším ale mám informace že se zvedla hladina a zelený sliz pomalu mizí.

  • byl jsem dnes a hladina se mi zdála stejná, akorát už přimrzlo, a ten zelený bordel to možná jen odfouklo jinam 🙁

   • Ano byl jsem dneska a hladina je skoro stejně jak byla a rybník je pod ledem,možná už by mě ten led aji udržel takže jsem radši odvezl drahé věci s posedu.

 109. Tak zase řádili loupežníci vlezli mi na posed rozbili zámek udělali bordel fakt nechápu co čekali že tam najdou. Dlouho jsem nezvanou návštěvu neměl min 5 let tak kdo tam ještě na boudách něco ceného máte tak doporučuji odvést.

 110. Mám trojku takže rychvaldská strana.Donesli si dlouhý trámek cca 3.5 metru a přelezli přes lávku museli si ho připravit nic tak dlouhého a pevného tam nebylo. Škoda cca nic ale měli pákový kleště zámek na lávce taky načli ale je vysoko a bytelný tak to prostě přelezli.No co se dá dělat a to byl dost dlouho klid.Já tam někoho lapnout tak sedím v base.Je to marné prostě tam nic co by člověka mrzelo nenechat a všechny ty nezbytné krámy vozit sem a tam?

 111. Pozor na zloděje, někdo se pokoušel překonat náš padací mostek

 112. Dnes čerstvě vybrané posedy za panelkou okolo porybných.Nám sice nic neukradly,ale udělali bordelu jak cyp.Vše rozházené a vykopnuté dveře(pozn.nechaly jsme je odemknuté).

 113. Pár let byl klid a teď toto,nechci vidět co se bude dít až to zamrzne.
  Možná pořídím fotopast a dám ji někam na strom.

 114. Jo fotopast je možná dobrá ale co potom policajti se budou tvářit že něco chcou dělat a za měsíc tě slušně pošlou do řiti případ odložen.Možná dát fotky případného zloděje na soc. sítě a zkusit ho najít sám a pokud ten zloděj bude mladistvý tak to raději ani nepoušťet do éteru teď ty zákony o ochraně osobních údajů jsou fakt úplně mimo.

 115. tak u mě na č.32 byli taky, ale ukradli jen žárovku a bordel naštěstí neudělali, jinak fotopast mám už doma nachystanou, chci ji tam dát po novém roce, teď jsem ještě loupežníky nečekal 🙁

 116. Ahoj,
  Napsal jsem o radu jednomu pánovi co se zabývá přežitím v přírodě atd, jak by zabezpečil svou chatu a u toho jsem mu popsal naše problémy s posedem.
  Odkaz bude níže a třeba tam nekdo najde inspiraci,jinak jsem s kolegou na rybach a nebere to:-) a od zlodeju momentalne klid.
  Šťastný nový rok a spoustu ulovku v roce 2019 přeje Michal.
  https://youtu.be/DBNCDrBna3g

 117. Změna – nelze jen zaplatit posed, je nutné i zakoupit povolenku. Změna platí od roku 2019 dále.Majitel posedu dostane kartu posedu na daný rok, ale nemusí pro daný rok obdržet povolenku k lovu na základě přestupků proti rybářskému řádu. No a teď jsem z toho kokot.

  • Je ti jednoduché pane Pavel zaplatit se musí za každou cenu.Bude více peněz na amuří násadu.

 118. Zdravím, nemá někdo posed na prodej nebo k pronájmu?

 119. Chlapi chytejte ty amury dokud nenaroste rákosí,protože pak budou mít spoustu potravy

  • Bedřichu ono je to problém, na Heřmaňoku asi amuři žerou i suchý rákos a proto nejdou chytit ani teď.Druhá možnost je ,že je tam hov.o ale to by nám pan Raška přece neudělal.Bylo mi řečeno,že amurů jsou tam puštěny tisíce a tisíce kusů tak nevím kde je chyba.Možná taky ,že amur jen změnil tvar těla a vypadá jako karas těch jsem tam teď viděl tisíce a tisíce kusů jak filtrují vodu.Tak Bedřichu vydrž vydrž možná se Ti podaří nějaký hezký kousek.Zdař Bůch a ať to vrčí.

 120. Tak kolik rybek nám hospodář asi vysadil? Sliboval že v dubnu bude dosazovat a podá info no je konec května a nic tak pořád stejná písnička. Slíbené dýl vydrží.

 121. Pane Raška jste borec! Vaše hospodaření na HR je fantastické!!!

 122. tak jsem včera byl a za posedem mi amuři žrali rákosí, tak asi fakt nějaké nasypali, nebylí velcí, odhadem tak do cca 50 cm, ale voda humus, zelená jak brčál 🙁 kde jsou ty časy, kdy byla voda relativně čistá a plná blech, které stihly ty sinice sežrat, teď se člověk štítí v tom umýt ruce, nedejbože okoupat 🙁 takže zabij karase, zachráníš vodu

 123. Kdy budem krmít ty vaše kapry a amury? Pane Raška!

 124. Platí ještě zákaz krmení, kvůli nízkému stavu vody,nebo už je povoleno?

 125. Dneska smutný pohled na vodu spoustu uhynulých ryb hlavně kapr.

  • ten myslím napadá jen kapry, já tam měl mrtvé vše kromě karase, řekl bych, že asi kyslík a sinice

 126. U mě kapři, amuři, sumci, byla tam i štika, nějaký candát a tolstolobik, fakt masakr, metráky mrtvých ryb a kolem vody se nic nedělo, já tam byl odpoledne a to tam už docela nesnesitelně smrdělo do okolí, nějaké vyjádření pana Rašky jsem snad ani nečekal, ale v nějakou aktivitu, že se bude kolem vody něco dít, jsem tedy doufal. Asi se čeká až ty hnijící ryby otráví vodu tak, že chcípne i vše ostatní co tam zbylo.

 127. Karas samozřejmě nelekl ani jeden, ti se tam vesele proháněli a to je nejpravděpodobněji příčina všeho. Nedostatek kyslíku a jindy i žrádla ve vodě, neboť vše spotřebuje přemnožený karas. Stačí se podívat na hladinu a musí být každému jasné, že takové kvanta ryb ta voda nemůže udržet.

 128. Příčina je pan podnikatel Raška a jeho hospodaření ! Zlatý Luger

 129. Nevíte někdo jestli tam už vylovují ty zdechliny? Dnes nemám čas tam zajet. Včera odpo to už byl docela mazec ten smrad kolem vody.

  • Ahoj Davide podívej se na vyjádření správce. Úklid si to sám

   • Ahoj, tak podle vyjádření správce jsem čekal, že to budou ve velkém odklízet a my jen zbytky kolem posedů, ale opět jsem se ve své vrozené naivitě mýlil a dnes po 18:00 hod. na rybníku žádná změna k lepšímu, ale naopak a navíc u vody nikdo kdo by něco řešil. Tak asi opravdu nezbude než si to uklidit sami. Je smutné, že jsem dnes pořídil fotky stejných ryb jako včera, jen ve větším stádiu rozkladu.

 130. Dneska jsem se byl podívat na rybník všude nesnesitelný smrad velcí sumci kapři sem tam candát a amur vše již v rozkladu a nic se neděje kde jsou ti slavní porybní kde je pan Raška proč se ryby nelikvidují co to je za hospodaření????? Zůstali pouze karasi ti to přežili bez újmy nepošel ani jeden karas a ejhle co za moudro napadlo pana Rašku,že by odlov karase sítěmi no brzo pane hospodář brzo Vás to napadlo.

  • přesně tak, ale jak uvádí pan Raška, cituji: „Problém číslo 2 – karas. Je všude, je ho dost, ale není to katastrofa“ ale ono prostě ne, komu není rady tomu není pomoci. V hlavních zprávách na Nově říkali, že zítra tj. 28.08. začne odklízení, což je vyloženě rychlost světla, když úhyn začal 25.08. To jsou 4 dny!!!! při teplotách přes 30 stupňů!!!!

 131. Nejsem hospodář, nikdy asi nebudu ale v takové situaci bych určitě okamžitě zařídil kontejnery pytle atd a požádal veřejně všechny kteří mají čas člun a chuť aby šli pomoct vylovit uhynulé ryby a za to nabídnout např mírnou slevu za povolenky na příští rok nebo tak něco.
  Vytahovat mrtvé ryby a házet je někam za posed se mi nechce(i když je to asi lepší než aby byly nafouklé na hladině) a do auta si to určitě taky nedám.

 132. Prosím o aktuální info co se deje, čím můžeme pomoci a hlavně opatření které děláte. Porybní si hrají na pány, tak prosím stejný postup při obnově rybníka. Zatím to vypadá ze je letos konec. Ano , mohli jste trochu pomoci při nedostatku kyslíku, ale taky bychom rádi pomohli, jako majitele posedů. Co můžeme dělat. Prosím o info a hlavně ať se něco už deje. Děkuji predem Peter Ludwig posed číslo 20.

  • Přesně tak to je i můj názor, bohužel se nesešel s pochopením a myslím, že s tím okysličením něco udělat mohli, Rychvald daval takove bubláky.

 133. Tak jak byla nějaká brigáda nebo jenom kecy v kleci? Jsem na dovolené ale příští týden jsem v ov tak kdyby se něco organizovalo tak určitě přijdu pomoct ale jak psal kolega do auta to dávat nebudu a nevím kde bych to vyhodil před barákem jedna popelnice a na sídlišti do kontejneru si to nelajznu.

 134. Já s kolegou jsme určitě taky pro nějekou brigádu.

 135. Tato ekologická situace je třeba řešit komplexně. Co kvalita vody – přítok z ostravské ZOO, i když určitě z čističky je zdrojem pro sinice, splach při silných deštích z haldy (kyselina), mělký přerybněný rybník (karas) a vysoká teplota udělaly své. Je ale zajímavé ,že v největších vedrech a výskytu sinice ulovené ryby bojovaly až do ulovení – kyslíku bylo dost. Až teď najednou. Měl by to vyšetřit nějaký odborník. Už jsem slyšel i verzi, že za to můžou rybáři. Tomíku o likvidaci nepiš už nikdy, nedivím se že tě někdo nazval pako. ale porybní nás k tomu nechtějí – proč. Pokud to máme likvidovat u posedů, měl by někdo napsat, jak hluboko je to třeba zakopávat, ale nikdo nic. Je třeba do toho revíru vysazovat pstruhy a mníky – to se asi zjistilo ichtyologickým průzkumem p. Rašky. Protože žádné nové informace jsme nedostali, ať to nepokračuje.Rybník se příští týden vzpamatuje, i když smutek v duši zůstane. Petr

  • Jo ta verze o rybářích a jejich fekáliích byla hodně úsměvná, to by mě tak zajímalo, kdo ji těm novinářům tak pověsil na nos. Kdyby za to mohli fekálie, tak co ty fekálie těch ptáků, stovky racků a desítky volavek, a že když se mi volavka vysere na posed, tak to stojí za to, to by ty ryby dříve pochcípaly na fekálie těch ptáků, chtělo by to příště trochu myslet.

  • Prostě jsem chtěl pomoct a myslím si že ruce navíc by se hodily. Ale jak jsem psal do auta ty zdechliny nechci a co pak s nima? No zřejmě mají dobrovolníků dost když nepotřebují pomoct.

  • a ta otázka proč nás k tomu nechtějí, mě taky napadla, asi někdo nechce, abychom jim viděli pod ruce, nic jiného mě totiž nenapadá

   • Pokud to stihnou odklidit než se ty ryby potopí tak fajn no zřejmě naší porybní jsou plní síly a mladického elánu. A jenom stačilo říct jde se na to a spousta lidí by pomohla a klidně i zadara. Je rozdíl jestli jezdí pár loděk nebo kdyby vyrazila místní flotila. No prostě to vypadá na nějakou levárnu nebo to sobecké já já jenom já. Nevím nechápu to vždyť nám jde o stejnou věc minimalizovat škody ach jo.

    • Jak píšeš, levárna. A nemyslím si bohužel, že nám jde o stejnou věc. Nebyl tam někdo náhodou v úterý? Já na to neměl zrovna čas a něco z toho dne by mě dost zajímalo.

     • Nejde vsem o stejnou vec .Vsichni co jste se ta m byly podivat tak vite kolik tam bylo a stale je mrtvych ryb. Jezdi jedna nebo 2 lodky s chlapama kolem 70. let . Nikdo nepsal ze by chtel udelat mimoradnou brigadu, protoze nechteji aby jsme vedeli kolik uhynulo ryb . dneska pan Raska pise ze uhynolo cca 1tuna ryb . Vysmech vsem slusnym a poctivym rybarum kterym na rybniku zalezi.

    • Milý Tomíku místo psaní nesmyslu a pomlouvani RS 29.v11.03 si klidně mohl přijít makat.Ja osobně jsem si vzal 3 dny dovolenou a bylo nás každý den asi 10. A nečekali jsme až zavolá Lojza nebo Raška.Ato za minerálku.Ale nevím pokud by tě kolektiv přijal máš pry nějaký škraloub za pusobení u MP. Neviděl jsem na rybniku nějakou flotilu snad gumové čluny a to nevím co bys pozbiral. S nama brigošama aspoň kafilerka vydělala a Raška zacaloval a to hodně.1 jizda kafilerky 10000 kč A poslední věc je to hruza to vím ale aspoň jste viděli jaké tam jsou macky LOVU ZDAR

 136. Tak já ti nevím kdo koho pomlouval? Jenom jsem se nabídl že pomůžu. A to si vážně myslíš že lidi mají jenom ty obyč. gumáky třeba já mám ještě dva čluny dva motory jeden elektro jeden benzín a dost známých co by loď půjčili jenom stačilo říct. A ještě jedna věc vážně si myslíš že bych měl zájem se kamarádit s kolektivem okolo porybných atd? Jenom jsem měl zájem pomoct. Bohužel jak jsem psal jsem na dovolené takže jsem se ještě nebyl ani podívat ono 1200km od od je přeci daleko.

  • Dobrý den p.Pěcha.musím se zastat všech rybářů H.R.,kteří vám nabídli pomoc a ti co mají srdíčko pro tuto vodu.Napsat,že aspoň vydělala kafilérie a p.Raška zacaloval ,může napsat opravdu jen HIENA!Určitě ne rybář a porybný na HR.Pane Pěcha cesta RS.nezačíná v hospode ukazováním a chlubením se odznakem RS kamarádům. Až se někdy potkáme na krajské vodě ,mile rád vám vysvětlím povinnost RS.To co se stalo na HR je velice smutné a nejmíň 20.let smazaných.Uvědomujete si to p.Pěcha vůbec???????měl byste se stydět a urychleně ukončit činnost R.S.

 137. Dobrý den p.Pěcha.musím se zastat všech rybářů H.R.,kteří vám nabídli pomoc a ti co mají srdíčko pro tuto vodu.Napsat,že aspoň vydělala kafilérie a p.Raška zacaloval ,může napsat opravdu jen HIENA!Určitě ne rybář a porybný na HR.Pane Pěcha cesta RS.nezačíná v restauraci Assen (Sparta) O-Poruba ukazováním a chlubením se odznakem RS kamarádům. Až se někdy potkáme na krajské vodě ,mile rád vám vysvětlím povinnost RS.To co se stalo na HR je velice smutné a nejmíň 20.let smazaných.Uvědomujete si to p.Pěcha vůbec???????měl byste se stydět a urychleně ukončit činnost R.S.

  • Radime pokud si mysliš že na HR vykonávat funkci RS je nějaká slast tak se šileně mylíš .Není to jen o tom že máš průkazku .Děláme daleko duležitější věci než Vás opčas zkontrolovat jak dodržujete RŘ .Kdejste byli jak jsme chodili čistit minimalne 1 měsíc přitok od bobru viz čistit přitokovou rouru od naplavenin .Nechci se chlubit ale nebyt asi 10 kamaradu tak by ta pohroma byla daleko v jiných dimenzí Ohledně toho odznaku a si nejsem vědom že bych se nečim chlubil a řikam není se čim chlubit klidně si rád zaplatím 5000 jako třeba ty a budu jen PSAT.Po dnešku budu vážně uvažovat že odevzdám průkazku a budu jen chodit k vode a PSAT komentaře na lidi kteří mají HR v sirci .Já tan chodím více jak 30 let a posledmí 3 roky jsem tam stravil prací hodne přes 150hod ZADARA a to nejen já ale i ostatní Kterým tady nemůžete přijít na jmeno Hodně Vas tady piše RAŠka pryč až se stratí tak si možná na něho zpomeneme . Cena povolenek SLUŠNA posed OK . 24 hod. rybolov pamětníci pamatují odkdy a dokdy se chytalo.Milý? kolego i ty jsi mi hnul žluči ale i tak bych se s tebou sešel i v té SPARTĚ.Protože i ja jsem myslím slušný rybář .

 138. Zdravím Vás rybáře,
  Jak tak vidím, tak se asi budeme muset smířit s tím že Heřmanický rybník zažívá ekologickou katastrofu, kterou nejde takovým přístupem k takové situaci stihnout zachránit. Nechci tady soudit nebo vířit vlny. Řadím se k těm nejmladším co na Heřmanický rybník chodí a má to tam opravdu rád. Jen si nemyslím že hádky a házení viny jeden na druhého, k něčemu pomůže. Mělo by se apelovat na Pana Rašku tím nemyslím nadávat a být hrubý. A rozhodně si myslím že by rybník chtěl totální očistu. A třeba i změnit přístup k tomu rybníku. Pokud vím není to jen voda, ale ekosystém. A když už chcete do toho zasahovat. Tak by se mu mělo i pomáhat. Problém s karasama tam je už minimálně 2 roky. A nikdo s tím nic nedělal. Je třeba si uvědomit že i rybáři jsou zodpovědní nějakou části. Třeba udělat vyjímky. Ale to že se tady správce rybníku mlčky dívá na diskuzi, taky k ničemu nevede. Porybných je málo, na takovou situaci. Pomoc se nechce. Komunikace vázne. Chtěl jsem to jenom vše shrnout. Problémy se neřeší tím že se o nich mluví (píše).
  Moc si přeji aby se z toho rybník co nejdříve zotavil.
  Všem přeji štěstí a pevné nervy.

  • Problém s karasama započal za doby, kdy Heřmaňák ještě spravoval Rychvald, jinak s tim přístupem máš svatou pravdu.

 139. Jak píše Zdenek, výsměch všem rybářům a další fabulace. Dnes jsem si našel ty články, kde pan Raška uvádí, např idnes, cituji: „V celkovém rozsahu to pro rybářství není až taková tragédie. Jedná se o asi deset metráků z 600 metráků ryb, které v rybníku chováme,“ řekl Raška.
  Zdroj: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/ryby-uhyn-hermanicky-rybnik-ostrava-kyslik-rasy-sinice.A190829_101350_ostrava-zpravy_jaga
  já měl kolem posedu čtyři mrtvé sumce o délce cca 150-190 cm váha sumce 160 v heřmanickém rybníku, kterého jsem chytil byla 25kg. Z toho teda vyplývá, že jen já jsem měl u posedu celý jeden metrák sumců, a dále několik kaprů a amurů o délce přes 80 cm, to je minimálně další metrák a to nepočítám kvanta malých ryb v rákosí. Při pohledu na tu spoušť, která na celém rybníku byla, a že jsem si rybník objel, není možné, že by jen u mého posedu byla pětina uhynulých ryb z celého rybníku.

 140. Proč nikdo neřekne jak to bylo za hospodaření Pana Lugra vy staří kmeti to víte! Výtřel se Karas a p.Luger spustil vodu na HR a problém s Karásem byl vyřešen! A vy staří kmeti co Lugra pamatujete to víte!Že pane Lojzo hlavně vy! Lovu zdar. Povolenka na příští sezónu by se měla zdražit!!Jo Lojzo kolik bereš za pronájem posedu!Asi dost když si necháš montovat komín na posed a nabiziš posedy k pronajmu? Asi ti to podnikání n HR vynáší !

 141. Proč se nepodepíšete celým jménem Davide Tomiku Radime Pytlaku atd divím se Raškovi že ještě nezrušil tutu stranku Obdivuii ty co nejsou anonymní.

  • Takže pane Patera a pro ostatní které to zajímá tomík- Tomáš Dvorský posed č3.Marně uvažují k čemu vám to bude ale budiž. Já za vším co jsem zde napsal si stojím a nemám důvod se nějak schovávat.

 142. Pan Pěcha už tady jednou psal,a vypadly z něj stejné hov.a jako teď.Jestli to je porybný tak to tam má Raška pěkný výkvět.Napsat tady ,že aspoň vydělala kafilerka tak to už je na nominaci hov.do roku.

 143. Rybnik je momentalne čistý,sem tam ještě v rákosí nějaká menší mrtvá ryba,voda se dost zvedla a ryby celkem berou takže vypadá že se to dalo do normálu.

 144. Na novém stavu stejná situace jak na heřmanickém.Spousty ryb padlo.

Komentáře nejsou povoleny.