Aktuality

Upozorňují rybáře, že platnost odeslaných a nezaplacených povolenek je pouze 14 dnů od data odeslání na Vaši adresu.
Po této době je rybolov s neuhrazenou povolenkou  považován za vážný přestupek a nebude Vám vydána povolenka v příštím období.
Děkuji Raška.
Termíny pro instalaci bóji pro označení krmných míst:
6.4. a 7.4. dále 13.4. a 14.4. a dále 20.4. a 21.4. 2019
V letošním roce je zvýšena míra kapra na 50 cm a je to jen z hospodářského hlediska. V roce 2014 a v následném 2015 došlo k výraznému výtěru kapra, který se z velké části uchytil a nyní( rok 2018) dosahuje velikosti 1,35 kg až 1,8 kg. Jistě jste si toho všimli při lovu a já zvýšením lovné míry kapra v tomto roce na 50 cm mám zájem, aby tito kapři dorostli do velikosti 50 cm a vyšší a protože jsou domácí, mají šanci dorůst do podstatně vyšší kategorie. Předpokládám, že při běžném lovu Vás to nijak neomezí, podle již dostupných úlovkových lístků je patrné, že bude opět překročen roční celkový výlov, který je o kolo 3800 až 4800 kg kapra při stálém množství lovců.
Dále Vás žádám, aby jste nepoužívali okouny jako nástražní rybky, ani jejich části a lovili okouny( nad 15 cm )jen v době, kdy je povolen lov dravců. V letošním roce je to jen žádost z mé strany, v dalším roce, bude tato skutečnost pravděpodobně zapracována do rybářského řádu. Jde o celostátní akci ČRS, podle mne se zde musí zohlednit výskyt okouna na dané lokalitě, jeho možnosti výtěru a pod. U nás má ideální podmínky, je dostatečně zastoupen a má dostatek potravy. Čekám na Vaše příspěvky na toto téma. Zatím proto jen žádost .
Žádám všechny majitelé posedů aby chytali ryby jen z posedů. Volných míst na hrázi okolo zděné budovy je velmi málo a slouží především pro ty rybáře, kteří nemají posed a přesto si chtějí u nás zalovit, dále pro tělesně postižené rybáře, případně pro mládež, která chytá za dozoru rodičů, kteří nemají rovněž posed. Stejné platí i pro středovou hráz kde jsou tři výjimky( rybářská stráž ) s omezením do vzdálenosti 150 metrů od zděné budovy a kteří rovněž nejsou majitelé posedů.
Dále žádám ty majitelé posedů, kteří nemají uhrazený poplatek za posed v roce 2018, aby tak neprodleně učinili a dále žádám majitelé posedů (je jich pár) aby dokončili rekonstrukce, anebo je zahájili.V minulosti zde platila zásada- kdo neuhradí místo za posed (a nyní i povolenku k lovu typu A), byl posed zrušen. Dnes s majitelem vyvoláme jednání za účelem ukončení nájmu pro posed a následná jeho likvidace musí být provedena majitelem. Stále platí, jsou  zájemci o posedy, nové nedovoluje majitel rybníka stavět . Pokud je místo vyznačeno a jsou tam zaraženy piloty, musí se posed dokončit, platit za něj a provozovat. V případě prodeje posedu informujte mě o změně (jména a adresy).
Doporučuji všem majitelům posedů, aby v jarních měsících posedy uklidili a opravili přístupové lávky. Opět zdůrazňuji že není možné rozšiřovat parkovací plochy, kácet rákos a rozšiřovat posedy.
Veškerá tato činnost podléhá schválení majitelem rybníka, žádost předkládám jako správce já. Rozšíření posedu vyvolá kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu Sl.Ostrava.
Vlastimil Raška

Vážení sportovní rybáři na Heřmaňáku !

POTŘEBUJI ODEVZDAT SUMÁŘE úlovků .
1.při termínu nákupu povolenky
2.zaslat dopisem i skupiny rybářů
3.předat p.Augustínovi – ryb .stráž

Pro rok 2019 bude vysazování uvedeno v dubnu 2019 , po úplném zarybnění.
Pro rok 2018 bylo vysazeno následující množství ryb:

12.11.2017 1500 kg kapr (1,4-1,8 kg)
12.11.2017 300 ks amur (0,75 – 1 kg)
20.11. 2017 300 ks štika (0,5 – 1 kg)
26.11.2017 1500 kg kapr (šup.1,4 – 1,8 kg)
2.12.2017 300 ks amur (1 – 1,5 kg )
3.6.2018 2000 kg kapr (lys.1,4-2 kg)
5.6.2018 1000 ks uhoř odkrmený (velikosti rousnice) – dovoz ze zahraničí.

V loňské roce bylo uloveno poměrně malé množství štik a línů, opět však došlo k navýšení úlovků kapra a bílé ryby, při stávajícím hmotnostním zastoupení candáta. V době po zahájení odlovu dravců provedu kontrolní odlov štiky s cílem posoudit velikostní přírůstek za dobu od prvního vysazení.

Uvítám Vaše zprávy o výskytu malé štiky ve velikosti 10 a více cm, ovšem jen s výskytem více jak 20ti jedinců na 1 m2. Štičky by se měly objevit po okrajích porostů rákosu, nebo pod konstrukcemi vašich posedů.

Zcela nepochybně došlo k masivnímu výtěru kapra, a budu rád, když mne upozorníte na shlukování jeho raných stádií. Na tomto místě připomínám loňské poplašné zprávy o obrovských shlucích kapříků, což se se po kontrole ukázalo, že jde o karase.

Před nastávající dravcovou sezónou Vám přeji hodně úspěchů a prosím, zapisujte i kusy, které se pouštějí vzhledem k jejich velikosti. Občas rybu i zvažte na přezmenu, aby v letošních sumářích byly alespoň zdánlivě reálné váhy, a to oproti jiným rokům, nebo roku minulého, kdy vycházela průměrná hmotnost jednoho candáta 4,5 kg!

Petrův zdar!

Přeje V. Raška.

UPOZORNĚNÍ

Vložen nový Rybářský řád pro rok 2019 (i ke stažení).

UPOZORNĚNÍ

Termíny vydávání povolenek k rybolovu pro sezónu 2019 včetně mapky, ceníku a kontaktního formuláře (elektronická žádost o povolenku) najdete v rubrice „Žádost o povolenku + ceník“ po levé straně této stránky.

OZNÁMENÍ

1.

Pravděpodobně bude omezen přístup a parkování na posedy č.1 až 4.

Dle sdělení paní Ing. Sucháčkové vzhledem k častým skládkám, které vznikají v okolí Heřmanického rybníka, je v úmyslu umístit val na pozemek p.č. 463/3 v k.ú. Heřmanice,

Práce jsou naplánovány na začátek roku 2018.

 

 

 V horním menu – liště najdete novou rubriku – Fotogalerii.

Zcela mimořádně odpovídám na příspěvky v diskuzi.
Nejméně vděčná je funkce správce sportovního rybníku, je jedno zda jste ustanoven, nebo jste vlastník. Úplný nesmysl ale je, dát ještě možnost k diskuzi na webové stránce a číst ji. Co zde uvedu platí především pro uvedení na pravou míru a není mi jedno, zda reakce na informace bude kladná, nebo plná zášti, podezírání nebo přímo osočování z nepravosti, jak je zde vidět u některých příspěvků.

Problém číslo jedna: je málo ryb a ryby neberou.
Odpověď z mé strany: ryb je zpět vysazováno tolik, kolik je v sumáři uvedeno jako vylovených. To neplatí u dravce (štika), kde je číslo malé od doby, kdy jsem zde přišel. Zvyšuji neustále počty a vysazují se zásadně dvouleté ryby s váhou okolo 0,5 až 1 kg.

Problém je, jak správně určit množství, aby se to neodrazilo na počtu ulovených candátů, neboť víme, že tyto dva druhy se „nemusí“ a jeden nebo druhý druh má zájem získat dominantní postavení. Letos je štiky na Lesníku dost a proto budeme vysazovat na podzim, někdy v polovině listopadu. Kapr je vysazován tak, aby byly vysazeny kusy, a taky hmotnost. Proto se vysazují kusy o hmotnosti 1,6 kg až 1,8 kg, pokud jsou k dispozici, může se do tak úživného rybníku vysazovat i od 1,4 kg, což se konalo vloni na podzim a letos na jaře a začátkem léta. Pokud dám ryby s větší hmotností, snížím počty ryb. To určitě nechcete.

Problém číslo 2 – karas. Je všude, je ho dost, ale není to katastrofa, pokud by se dal rybník vypustit, karase vyhodit nebo vyměnit za kapra, určitě bych to udělal. Musí si s ním poradit sumci, štiky a candáti. Není proti tomu žádný lék než který jsem uvedl. Při kontrolních výlovech konaných letos v srpnu ( po obrovském vytření kaprů, jak mi bylo avizováno.??) jsme při každém odlovu, a bylo jedno, zda podložkou nebo vatkou,chytli 80%karas, 8%kapr, 5%candát, 7%sumec. Podotýkám, že na zakrmené místo a za plného světla. V průměru na jeden zátah se chytlo 25 kg ryb. Z toho nelze stanovit skutečný stav malé populace (vše bylo ve stáří 1 až dva roky), jiné poměrné  zastoupení by bylo na místech, kde krmíte vy – u posedů, jiné u rákosu a pod. Z toho vyplývá, že je nutné zvyšovat stav dravců. To taky dělám a pokud budeme pokračovat v dalších letech, tak budeme počty zvyšovat.

Problém č.3 – chovný rybník Lesník. V tom stavu, jak je aktuální velikost vodní plochy, nelze lovit více jak 100 00 ryb. Zatím se každoročně plnit limit daří. Rybník není kvalitní pro kapra, snad amura -( uvidíme letos)- zvyšujeme však počty dravců. Budeme je potřebovat na Heřmanickém. Příspěvky v diskuzi- „rabování Heřmanického rybníka a odvoz na Lesník“, může napsat někdo, kdo nemá představu o množství ryb, které se dají odchytit a převážet, a podobně. K tomu jen jediné, neotravujte ostatní , pokud nemůžete chytit ryby, neplivejte jedovatou slinou.

Problém č.4– amur. Vysadilo se hodně, bude se pokračovat, moje vysvětlení je jediné – je v rákosu, tam má hodně přirozené potravy, málo vyjíždí na místa, kde se dá chytit. Soudím tak podle toho, jak jsou v rákosu vyžrané zuby v souvislé frontě rostlin, stejně jako na Lesníku. Mám připravenou vlastní násadu v Kelči, bude se přesunovat na Lesník a na Heřmanický rybník. Jde o velký počet ryb v řádu tisíců.

Při této příležitosti děkuji několika rybářům za informace a fotografie, které mi zlepšily náladu a věřím, že bude přibývat těch spokojených a ubývat nadávajících . Těch bude vždycky dost od doby, kdy někdo vynalezl sportovní rybolov.
Správce rybníka Raška

 

Prodej krátkodobých povolenek

Krátkodobé povolenky koupíte u
pana Augustýna, posed č. 58
telefon: 604 445 030

Týdenní víkendová povolenka …….1250,- Kč
Denní povolenka ……………………. 350,- Kč

Pro tělesně postižené a rybáře s omezenou pohyblivostí jsme uvolnili a označili místo na hrázi pro rybolov. Žádám všechny, aby respektovali značku na tomto místě a nechytali tam pokud nejste tělesně postižení.  Mám na mysli hráz vedle zděné budovy na stavidle.

  Žádost o povolenku najdete vlevo v rubrice „Žádost o povolenku + ceník“

Ceny povolenek a posedů jsou stejné jako v roce 2016.

Děkuji především rybářské stráži za účinnou pomoc v roce minulém a Vám ostatním za účast a trpělivost hodnou rybářů při sportovním rybolovu v minulém roce  a těším se na shledání v roce 2019.
Pevné zdraví a  Petrův zdar V.Raška
.

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality a jeho autorem je Michal. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

216 komentářů u „Aktuality

 1. Dobrý den, prosím o zaslání č. účtu, kde se má zaplatit nájem na posed Heřmanický rybník. Posed č. 28.
  Děkuji. Strakoš Petr.

 2. Zdravím Pane Raška,
  co znamená neodebrané pasporty k posedu? že si je mám někde odebrat? prosím bližší info, poprvé vidím číslo našeho posedu na stránkách, Děkuji Petr Strakoš, posed č. 28.

 3. Dobrý den pane Raška. Chtěl bych malou informaci. Uz nekolikrát jsme zahlédli nějakého rybáře na loďce vláčet. Zajímalo by mě proč? když je prísny zakaz lodek. S pozdravem děkuji za vyřizeni.

  • Taky čekám ( a jsem si jistý, že nejen já ) na odpověď na tuhle otázku na tělo. Jenže vzhledem k tomu „kdo“ je ten tajemný rybář na loďce, se pravděpodobně nedočkáme.

   • no to bude tím, že pravidla platí pro všechny, kromě těch pro které neplatí 🙂 tam je to klasika..

    • Se ještě divíte?Jste na soukromé vodě ne?Vždyť vám to odepsal Raška,někteří si tam budou dělat co chtějí,nelíbí se vám,tak to zabalte a běžte na kraj.

 4. Ryby nebraly díky klimatu nikde?To asi ne,na ostatních vodách se trhaly rekordy v počtu a velikosti ulovených ryb,koho tady krmíte pane Raška.Ryby tam prostě nejsou.Jméno tajemného je stopro Augustýn nebo Huráb.

  • moje řeč, na Výškovické tůně se vysazuje víc, než na Heřmaňák, a jestli s tím někdo nesouhlasí, tak ať se zveřejňují s předstihem termíny vysazování ryb, těm pohádkám co se tu píšou o množství vysazených ryb, rozhodně nevěřím

   • Hoši do takové vody napustit Avii kaprů je jako když prdneš do lesa,je zajímavé že za Lugra to bylo o něčem jiném.A taky roky a roky pytlačení,za dohledu stráže, tomu moc taky nepřidá.Začnu vám vyrábět spešl koule na karasy-)))))

  • dva měsice chytani a pak konec voda zapacha a ryby take a to se opakuje už nějaky rok a nikdo nic neřeši no jo soukromy rybnik

 5. Heřmanický rybník je pro mnohé z nás taková srdcovka ( mnoho let ), že si povolenku stejně zase koupíme. Já tedy určitě. Posledním pozitivem zůstává rybolov non stop, což je v konkurenčním prostředí ostravských, zejména krajských revírů stále silná deviza.
  Jelikož chodím na náš Heřmaňák opravdu už nějaký ten pátek, mohu si dovolit i tento odhad ( odhad, ne soud ) Řekl bych to asi tak. Zlatý Luger, miliónový Rychvald. Pominu-li zarybnění. I když vysvětlení o špatné reakci ryb v R. 2015 jak důsledek celosvětového klimatu nominuji na perlu roku ! Tak obecně poměry, rozuměj vztahy mezi rybáři, dostávají pěkně na prdel.
  Pan Huráb na loďce jako zkušební lovec ? Pane Raška, prosíme Vás. Známe Standu. Je to skvělý chlap a veliký mecenáš po mnoho let. Ale netahejte nás prosím za fusekli. Proč to prostě nepřejdete mlčením. Ano soukromý revír, Vy určujete pravidla. Respekt. Ale nedivte se. Nejsou všichni tak dobŕe zorientovaní. A někdy i v dobré víře, potrestáni třeba i za odskočení si pro něco do auta vsudypřítomnou RS, poukazují na něco, co se v kontextu zmíněného zdá jako neuvěřitelnost, či dokonce sci-fi.
  Cena povolenky je k požitku ze samotného rybaření neúměrná. Ano máme volbu. Přepnout na jiný program. Ale program zvaný “ Heřmanický rybník live HD “ není rozhodně Vaším dílem. Vy nám zatím bohužel svou politikou rozeštvi a panuj, jen zhoršujete obraz. Přesto. Jsem optimista. Třeba zase bude líp.
  Na všechny ostatní se těším “ Na Karasech “ v roce 2016.

  • Tady jsem si vzpomněl na krásné přísloví…

   Všichni jsou si rovni, jen někteří jsou si rovnější 🙂

 6. Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jestli náhodou není na prodej nějaký posed. Jestli o něčem víte tak mi prosím dejte vědět měl bych zájem. Děkuji za odpověď na mail

 7. Dobrý den pane Raška.Dnes jsem se byl podívat na Heřmanickém rybníku a zhrozil jsem se jaký je bordel na hrázce u výpustě.Chlapi kteří tam dělají rekonstrukci posedu tam vytvořili se snilých desek a trámů asi dva metry na výšku kupu odpadu.Po celé zátoce plavou desky kůly a polystyren.Myslím ,že každý by měl po sobě uklidit je to mimojiné taky v ryb.řádu a ti tam dělají bordel už dva roky a nikdo s něma pořádek nedělá.Tímto Vás žádám o vysvětlení.Děkuji a hezký den přeji.

  • Dobrý den Františku, ano máte pravdu, ta hromada dřeva je naše práce, jsme domluveni s panem Augustinem, že to dřevo máme nechat nějakou dobu na břehu, že si ho někdo odveze (známý nebo někdo jiný, nevím přesně. V případě, že si jej neodveze, tak se sami postaráme o jeho likvidaci, tím, že ho odvezeme. To co plave ve vodě není zas tak naše práce, kůly a desky z vody vytahujeme i ty které nejsou naše a navíc podívejte se kolem, kolik se opravuje a staví posedů. Není férové soudit jen ten náš a naši práci. V našem zájmu je zátoku přizpůsobit stylu okolí a přírody, posedy nebudou mít červenou nebo křiklavě žlutou barvu, WC bude chemické, grilovat budeme na plynu, topit budeme plynem, světlo bude led, ryby budeme ošetřené pouštět zpět do vody. Poslední Vaše věta není naše vina, bohužel nemůžeme za to, že dva roky nebyl pořádně zamrzlý rybník, až letos. Františku až bude posed dokončen a na místě kde je teď hromada bude jen trávník, Vás osobně zvu na kávu a panáka. Souhlasíte? PS: jsem pro čistý Heřmanický rybník, ale bohužel tohoto mého názoru se pár jedinců nedrží a proto je voda plná všeho :- ((

   • Dobrý den Romane,po přečtení Vaší odpovědi mi až slza ukápla protože jsem zjistil,že jsem asi vystartoval na toho nepravého.Milovníka přírody a pěstitele trávníků v jedné osobě.Jsem velice rád ,že tam bude trávníček velice rád jsem tam sedával a kochal se pohledem na tu velice hezky zarybněnou vodu panem Raškou který do toho rybníku zainvestoval spousty peněz a tak trošku mi to teď kazí ta Vaše hromádka :-).To pozvání na kafe a na panáka samosřejmě s díky přijímám mám pouze jen jednu obavu a to že než si to dřevo pan Augustin a nebo někdo jiný odveze tak znovu začne na trhu prosperovat liérka drak.Tak když tak potom radši nějakou domácí děkuji.Tak chlapi ať se dílo daří.

   • Tak jsem se byl podívat na ten Váš trávníček a slíbenou štamprli jelikož posed už stojí a místo trávníku jsou tam tunové balvany to je taky Vaše práce?

 8. Zdravím pane Raška už je konec února a zatim nevime kolik a jakých ryb se nasadilo do hermanickeho rybnika.Dekuji za odpověď

 9. Dobrý den pane Raška. To zakrmovávím do 16 hodiny je pro pracující ideální… A jakpak to vypadá s tim stavem zarybnĕní za rok 2014? Je třeba mít aktuální informace zvláště v roce 2016.

 10. Dobrý den pane Raška, kdy už konečne dáte nějaký termín na ustavení bojek? sezóna je v plném proudu a chtěli bychom si to tam ustavit. Dekuji za info.

 11. Dodatek rybářského řádu:
  Lodě , gumové čluny a elektronické lodě pro zakrmování jsou povoleny od 16.června do konce roku 2016 a to v době od 7:00 do 18:00.
  Lodě lze použít jen pro zakrmení, instalaci ohebné označovací bóje a vyvezení soustavy pro lov sumců včetně trhací bóje.Ta po ukončení lovu musí být vytažena. Z toho je patrné , že není možné umístit trhací bóji na noční rybolov a pokud ano, odstraněna může být až ráno. Je zakázáno vyvážet nástrahu na ostatní dravce jako je štika a candát. Nejmenší nástraha na lov sumce je 30 cm.Dále upozorňuji, že nejvyšší počet přestupků proti rybářskému řádu bylo u použití elektronických zakrmovacích lodí (radiem řízených), kde se tyto používaly pro odvoz nástrahy na candáty.Řadě rybářů byly odebrány povolenky a následoval zákaz použití lodí.

  • Ahoj Pepo.
   O tom dodatku samozřejmě víme. Domnívali jsme se ale, že to bude jako v loňském roce (tuším že to bylo někdy koncem března) určeny 2-3 termíny na ustavení bójek. Je přece nesmysl, aby jsme čekali až do poloviny roku.

 12. Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jestli není na prodej nějaký posed. Kdyby někdo měl na prodej nebo veděl o někom kdo prodává,byl bych rád kdyby se ozval. Děkuji za odpověď na mail

 13. „Ve druhé polovině června a po celý červenec budou v Heřmanickém rybníku prováděny hospodářské odlovy pomocí lodě.“ A co chcete hospodářsky odlovovat? Ty zbytky ryb co tam ještě jsou? Karasy asi ne. 🙁

  • ahoj, tak za mě to bylo daleko horší loni, letos mi to celkem jde, jen ti karasi mě pijí krev, teď o víkendu jsem pěkně zachytal kapry, s dravci je to u mě už mrtvé, snad podzim

 14. Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jestli není na prodej nějaký posed. Kdyby někdo měl na prodej nebo do nájmu poprosím poslat cenu dékuji..

 15. Dobry den
  Proč se začali odvazet kapři pres 70cm a více na chovny(masový) rybnik lesnik(asi ne pro úschovu)?!?!?!Chci se zeptat jestli tito kapři budou prodáni na Vánoce a nebo budou vracení zpet😫,(Samozřejmě ze jsou to ryby chycené za panelkou,ale my rybáři platíme povolenky,berou se ryby které se nesmí brat!!!)masovina!!!Dekuji za odpověď

 16. Jo pan Raška je chce nechat jen proplavat na lesníku a pak je zase vrátí .Jinak je na heřmaňáku tolik ryb že tĕch pár kaprů kteří se odbezou tak to ani nepoznáte a když tak chytejte candáty letos berou jako diví.Taky krásní líni a amuři.Nádherný revír.

 17. Jj a ještě by mě zajímalo kolik lidí letos dostalo povolení k lovu za panelkou???Poslední dobou tam z posedu nejmocnějšího porybného jezdí na lodi docela dost lidí.Asi se dá koupit povolenka někde :-D.Myslím,že pán Raška ani neví co se tu vše na rybníku děje!!!

  • Letos nemám povolenku, za poslední měsíc jsem tam byl 2x za kolegou asi na hodinu a v obou případech jsem viděl tu tajemnou zelenou lodičku jak si to pádí za panelku asi tam někdo něco ztratil:-)

   • Na té lodíčce tam letos jezdí kdo chce na panelku,už né večer jak bývalo,ale přes den a z vesela tam na sebe řvou kdo zrovna tahá rybu……Hnus

 18. Kapři kteří byli zapůjčení z rybníka Heřmanického(chycení za panelkou a převezení na lesník),dnes byli vytaženi při skvělém výlovu a místo vrácení zpět šli na prodej do soukromého rybníku.Pánové si přijeli pro velmi pěkné kusy 80cm a výše.A v Heřmańáku nám opět zbyde Hovn….!!!

    • Je to jediná věc co mužeme dělat,nebrat povolenky,ale to by se muselo více lidí spojit a nejen jedinci.Spoustu rybářů je posraný…Si myslím,že by konečně začal i komunikovat.Však jako správný hospodář chce trhnout co nejvíce peněz a mezi námi,na povolenkách má nejvíc.

     • No správný hospodář alespoň zveřejní ,že má na svém revíru hájení ryb a to pro ty co to nevědí od 10 do 20 listopadu včetně.Jinak ty počty napuštěných ryb čím nás tady pan Raška krmil tak tomu snad už něvěří vůbec nikdo hold papír snese všechno.Tady se neustále jen vymýšlí dodatky ryb.řádu jako např.nástražní rybka na sumce min .30 cm a jiné nesmysly jako třeba místo pro invalidy na hrázce a pak se tam navezou balvany aby ten případný invalida měl co jak nejméně místa no prostě hnus fijalový.Pokud někdo chytá sumce tak ten 30 cm karas a větší toho sumce spíš odradí něž aby na něj zabral.Nejvíce velkých sumců mám chyceno na rybky kolem 20 cm.Samozřejmě ne na Heřmanickém to by si snad někdo musel myslet že na trojháčky owner 3/0 a šnůru na 65kg chytám candáty 🙂 .Pamatuju ten rybník před 30 lety a začíná tady něco smrdět.A pan Raška mlčí má zaplevelený rybník karasem a je mu to srdečně jedno.

 19. No ryby jsem je tahat neviděl ale pokud to je pravda tak je to pěkný hnus,možná by se tady někdo kompetentní k tomu mohl vyjádřit,no i když odpověd by stejně byla že se jedná o hospodářský odlov na který má majitel rybníku právo:-)

 20. Zdravim panove tak jsem se byl včera podivat na rybniku a vsiml jsem si ze hajeni plati jen pro nas normalni rybare.Zelena lodicka opjet v akci.

 21. Vážení copak se stalo s vodou žeby katastrofální sucho? To tady můžeme chytat žáby. Hodně uvažuji že jen zaplatím posed a vyčkám s povolenkou na jaro protože chytat v 60cm vody je fakt pro otrle .

 22. Krásna chytačka po výlovu,většinou karas a pár čerstvých napuštěných kaprů(vše velikost cca 35cm úžasné).Vše taháno skoro po bahně díky stavu vody(která stále ve velkém odtíká),hlavně že za panelkou si z vesela pískaj.Hájení,jak by nebylo,stejně ti všichni vyvolení tu vodu plundrovali.
  Pán Raška opět nesklamal a zarybnil poctivě!!!A ani se tu neumí k ničemu vyjádřit.Měli by jsme se zamyslet jestli vůbec brát povolenky!

  • Pokud chcete chytat karasy tak se to vyplatí.Těch je tam hodně jinak sam zákaz příkaz a buzerace porybných.Pan Raška mlčí neinformuje nás o ničem v zásadě se nevyjadřuje k naším dotazům prostě hospodář co stojí za Ho.no

 23. Odtok zastaven, stav by se měl také po zvýšení přítoku zvedat. (Info z Green Gas DPB)
  Tak snad ten zbytek nepomrzne.

  • nejsem žádný vodohospodář, ale nějak nemůžu najít logiku v tom, spustit na zimu vodu na minimum, v už tak plytkém rybníku

 24. Logika je jasná voda na minimu v dohozove vzdálenosti cca 40-60cm vody na rychvaldske straně. A za panelkou zřejmě hlouběji tak kde bude velká ryba? U mě na posedu i u sousedů letošní sezóna supr spoustu kaprů nad 70 dokonce i pár nad 80 vše puštěno ošetřeno. Jen doufám že i lovci za panelkou dodržují pravidla.

  • já chytám za panelkou, ale teď to nejde ani tady, jen karasy, jinak pravidla dodržuju, to je bohužel ale o jednotlivcích

 25. Dobrý den pane Raska můžete na vašich stránkach napsat kolik a jaké ryby byly vysazene v roku 2016 na HR děkuji

  • Tady se my rybáři nic nedozvíme,p.Raška na všechny z vysoká ser…!Zajímá ho jen kolik se prodá povolenek a kolik tun ryb prodá na výlovu,jinak tomu šéfuje vedoucí porybný (diktátor)od kterého kazdý den z posedu vyjíždí lodičky drancovat vodu za panelku!Jasně že voda upuštěna schválně,jen aby si těch pár vyvolených mohlo za panelkou v klidu zachytat velké kusy a ještě k tomu ta drzost nachytat kapry přes 80cm odvézt je na Lesník a v klidu prodávat na výlovu,tak to je vrchol.Ikdyž napíše třeba nějakou cifru kolik tun kaprů a amurů tu opět nasypal tak kdo viděl třeba nějaké auto či fotku?Já rozhodně né.Amura jsem naposledy viděl na výlovu natož abych ho vytáhl na posed dle počtu jaký byl vhozen.

 26. Pan Raška tady nenapíše vůbec nic chce to pouze mít tu odvahu při odevzdávání sumáře a říct mu co si o tom jeho hospodaření myslíme.Kdyby tam nasypal nějakou rybu tak se ta ryba chytá tak jak na přehradě jelikož tam dal co tam dal tak se chytá kulové anebo ten odpad co by neprodal .Kapříčci připomínající jelce.Kdyby nebyl Heřmaňok tak úživná voda se samovýtěrem tak už tam je dávno hov.o.Tady už snad chytá pouze ten jeho rybář který se honosí řadou titulů jak píše sám pan Raška.

 27. kdybych já sadil do rybníku v takové míře jak se tady na stránkách píše, tak bych se určitě nějakými fotkami nebo videem pochlubil, napsat se dá opravdu cokoliv 🙁

 28. Chlapi dokud mu nešáhnete na prachy,tak se nic dít nebude,Lojzek v klidu bude se svýma kumpánama dál drancovat vodu.Prý šéf ryb.stráže,xxxx,šéf pytlácké bandy to je.Takže se na jeden rok na to vyserte,věnujte se manželkám a na posed zajeďte jen pogrilovat.Až mu budou chybět chechtáky v kasičce,bude se ptát.Teď vás má na párku.

 29. Byl napuštěn kapr 25% štika amur a lín 🙂 .Pane Raška Vy jste malé děcko nebo co? Kolik metráků těch amurů kolik línů kolik štik bylo vypuštěno.Jelikož si platíme povolenky tak by to bylo zavhodno to tady napsat .V důsledku poměrně velkých váhových hodnot kaprů nebyl splněn zarybňovací plán? co to je za nesmysl.Tak jen kupujte povolenky možná na jaře budou ti kapři ještě hubenější a zarybnění bude na 100%.

 30. Dobrý den,
  zajímám se, zda není na prodej nějaký posed..? Kdyby měl někdo zájem ozvěte se na email, případně tel. 724 299 191. Děkuji

 31. Podle počtu povolenek dosadí zbytek ryb na jaro 😀
  To znaména,že teď pustil 25%ryb(2kusy kapra a jednoho karasa) a zbývajicí počet 7,5 kusu kapra na Jaro

 32. Pepo, není třeba se ptát, ale dát připomínku. Z mé strany bych vítal změnu ve velikosti nástrahy na sumce, na ty kilové karasy velikosti 30 cm se snad chytil 1 sumec co jsem slyšel. doporučení 20 cm. Zároveň nechápu vnadění na kapra z lodě od 16. června. Doporučuji celoročně.

 33. Tak jsem se včera prošel kolem našeho Heřmanaku a musím uznat že ten bordel co ho tam bylo všude požehnaně je pryč. Nevím čí je to zásluha, ale je fajn , že to není v okolí jen na skládce. A voda je zase na normálu sice si myslím, že vypuštění vody na podzim bylo účelové aby si vybraní jedinci zachytali na úkor ostatních je více než na zamyšlení. Tak chlapi vše nej do nového roku ať vám to jezdí

 34. Dneska jsem byl na rybníku je uplně zamrzlý,posed v pohodě a na ledu jsem neviděl žádné stopy jen od zajíce takže naši spoluobčane asi zatím nerabujou

 35. Dobrý den,píši o Heřmanickém rybníku maturitní práci,tak kdyby byl někdo sdílný,chtěl mi říct svůj názor,nějaký tip,nebo jakékoliv informace budu za vše vděčná 🙂
  Můžete psát klidně pod tento komentář nebo do mailu marketa.vili@seznam.cz
  Děkuji předem za všechny odpovědi a informace 🙂

 36. Dnes jsem dostal info,ze rocni povolenky se vydavaji jen do března pak uz. Jen tydenni.Zajimalo by me proc,? Logicky kdyz nekdo koupi ročku pozdeji prichazi o ulovky a tim padem by mel byt pronajimatel stastnejsi…

  • Je to jednoduché,nikdo nechce povolenku kupovat pokud neuvidí nějaké změny na pytláckém rybníce a kolik se bude sadit ryb.

 37. Před pár lety u výdeje povolenek fronta já byl jen zaplatit posed hned ten první termín a ani noha jen já a proti mně tři Bubáci

 38. Dobrý den,
  kdyby byl na prodej nějaký posed dejte mi prosím vědět.
  Pokud možno včetně čís. a ceny.
  Děkuji.

 39. Dneska jsem si byl pro povolenku a ptal jsem se proč můžem zakrmovat ze člunu jen tři měsíce v roce na důvod tohoto opatření a pán nejvyšší porybný mi zdelil že oni mít důvod nemusí a vyřízeno. No zvláštní chování ale jak se říká starého psa novým kouskům nenaučíš

 40. Jediní kdo vnadily a odváželi ryby na prodej,velké kapry nad 70cm a větší byli naši skvělí tolik opěvovaní porybní.Na výlovu se z vesela prodávali kapři ulovení v Heřmaňáku na povel pana hospodáře do soukromých rybníků..Ti co berou povolenky za každou hloupost a ve finále jsou to největší pytláci!!!Ty opět jen pochválíme a necháme jim volnou ruku i v roce 2018.

 41. Dobrý den.Nevíte zda už bylo napuštĕno tĕch 75%ryb co se vloni nedali.Případnĕ datum kdy se to bude pouštĕt rád bych se šel podívat.Dĕkuji za info .

 42. Já jen že tady hospodář psal že v březnu tu dá nĕjaké informace o počtu napuštĕných ryb na jaře a je tady veliké kulové. Tak si asi dĕlá legraci ,a nebo že by zas byli jenom velcí ti kapři?Jak tomu bylo na podzim?

 43. Skoro půlka dubna a o jarní násadě ani čárka tak těch 75 procent asi plave jinde. Nebo to bylo 25 procent a oni dorostou fakt mám v tom zmatek chtělo by to prostému platícímu rybáři vysvětlit ne každý je znalý rybohospodar

 44. Tož chlapi buďte trpěliví já věřím že pan Raška nás ještě překvapí krásnou násadou jakou svět neviděl 🙂

 45. Kurňa kdo nasr.l toho Rašku že nepíše jak byl zarybnĕn Heřmaňok.Podle toho co se chytá tak tam asi přisypal karasy ti berou spolehlivĕ jakoukoliv nástrahu.
  Čekám kdy začnou brát ti amuři kterých tam dal kvanta:)

 46. A už máme červen a stále žádné zprávy o zarybneni no slíbené dyl vydrží. Musím se zeptat našeho nejvyššího porybneho jak pride 15.6. ve 23.45 na kontrolu jak to teda je. Snad budu schopen zahájení je jen jednou v roce😜

 47. Jestli to ten řidič co vezl ty kapry na heřmaňok neposr.al a nevyklopil to na novém stavu .Ti si tam teď libují jaké mají hezké kapry.No a co my zas máme vĕtší karasy.Ti co si letos koupili povolenku ne 4 pruty určitĕ neprohloupili čím víc prutů tím víc karasů.

 48. Fakt něco pouštětli? Já měl v sobotu porybne na boudě a ani se nezminili. Jenom chtěli abychom do povolenek psali kapře nad 65 které pustíme. Ale proč to teda netuším a že od příštího roku to bude povinnost.

 49. Kurňa teplo jak hrom ,že by ještě nebyl březen? Stále mi chybí informace o množství napuštěných ryb ale dle četnosti záběrů jeden záběr za 24 hodin tam ty ryby asi jaksi chybí neníliž pravda. A nebo mám asi špatný boilies 🙂

  • já byl v úterý 25. a za cca 16 hodin 8 kaprů 50 – 75 vše přes noc a brzy ráno, ale ty informace by napsat fakt mohl 🙂

 50. Tak včera opět zelená lodička v akci vyvazka z panelky k rakosovemu ostrovu asi je treba naplnit lesnik nasadou kaprů 1o+

 51. Tak jsme se dočkali info o vysazování ryb, díky, jen jsem nepochopil za co byli těm dvěma odebrány ty povolenky, jestli masařili, tak super, dobře tak.
  Letos se asi po delší době dobře vytřeli a vykulili kapři, chytáme takové do deseti cm, to je fajn.
  Jak to vypadá s candátama, berou? Jestli tam ted ještě pro nás nějací zbyli 🙁 Vzhledem k nmožství malých rybek jsem se o ně ani nepokoušel.

 52. Kapříci jsou vytření hezky jsou jich mraky taky karásků jsou spousty takových kol. 10 cm.Na dravce asi škoda líčit bez záběru jak na sumce tak na candáta.Při tom množství drobné ryby ani není divu.Pan Raška se konečně probudil ale trochu pozdě .Jen by mě zajímalo jestli v poslední době někdo chytil amura které tam tak hojně vysazuju.

 53. Dobrý den všem,tak se nám po x letech na rybníce vykulily kapři.Přišel na to aji pán největší(p.Raška)tak si pomocí sítí pro kapříky dojel.Hovn…tam napustí a ještě si přijede vodu vydrancovat,skvělý to hospodář!

 54. Je tam hov.o a ještě z toho hov.na ukrojí.Příští rok povolenku neberu.Smradlava voda bez záběru na sumce bez zaběru na candáta.A kapra pokud budu chtít sežrat tak ne z heřmaňoku radši z přehrady.Už by se tady mohlo probudit víc rybářů a poslat toho slavného hospodáře do prd.le.Místo toho aby byl rád že tam bude nějaký kapřík tak je odváží jo to si asi dělá prd.l.

 55. Napište Raškovi určitě má nějakou fotečku s amurem .Tři fotky s kaprem uż jsou ve fotogalerii snad tam přihodí i jak se lapou amuři.

   • Amurů je tu přece dost,akorát žerou rákos,jste si ještě nevšimli.Raška je těžký masař,vše na prodej.Těch kaprů tu byla vpuštěna jedná káď,opět k smíchu,už by měl konečně s toho rybníka vypadnout a nechat to někomu kdo tak opravdu něco nasadí!!!

 56. Pozor pozor pozor již v brzké době se bude sadit amur lépe řečeno musí jinak rybník zamrzne a to v řádu tisíců kusů.Jen takové malé upozornění prvních 10 let se bude držet pouze v rákosí který pokud nevyžere tak se chytí tak akorát kulové.Taky se musí nasadit ta štika ať požere ty karasy a jelikož je bude žrát taky nejmíň 10 let tak úlovky pouze sporadicky.

 57. Pane Pavle zdravím.Pouze konstatuji stav Heřmanického rybníka kde se vyskytujou ryby jaké svět neviděl.

 58. Možná pan Raška má novou vánoční pohádku.Jednu podobnou jsem viděl o jitrnici jakou svět neviděl.Pak nastoupil obušku s pytle ven. Nezoufejte snad jednou převezme tento rybník opravdu chlap který ten rybník po zvedne na nějakou úroveň.Současný stav je ovšem velice špatný.

 59. Pane Pavle pan Raška 2.12 vysadil i toho amura chudáci museli vysekat led protože 2.12 byl heřmaňok pod ledem.

 60. Pane Pavle pan Raška 2.12 vysadil i toho amura chudáci museli vysekat led protože 2.12 byl heřmaňok pod ledem.

 61. Rybník pod ledem a vody jak by bylo dvouleté sucho pořád nechápu proč se vypouští voda před zimou. Teď přijde tuhá zima a na jaře můžeme chytat žáby. Možná mi pán hospodář u výdeje povolenek vysvětlí jak ryba zimuje v ani né metru vody,protože teď tam víc vody není. Opravdu nechápu a doufám,že nebude tuhá zima.

  • S tím odpouštěním to taky nechápu, už jsem to tady psal loni. Byl jsem tam 2 dny zpět a vody ubylo hodně, u mě to ještě nebylo zamzlé celé, ale už se dělal škraloup. Má se oteplit a pršet, tak věřím, že to ještě sleze a mezi svátky ještě naposledy nahodím 🙂

 62. Všechno nejlepší do nového roku 2018 hodně zdraví a mnoho úlovků v nastávající sezoně hlavně amurů přeju všem rybářům z Heřmanického rybníka.

 63. Tak koukám že povolenka na tento rok je o 200,-dražší moc tomu nerozumím asi tam letos vypustil neskutečně plno ryb……to bude zase chytačka 🙁 ,Chujov… tam jde chytnout a masař ještě zdražuje to je výsměch!!!

   • Ty dvě stovky navrch pouze za pozdní zakoupení povolenky.Chce mít hrachy na účtu čím jak nejspíš.To napouštění ryb stojí taky velké love a pan Raška podle toho kolik vybere tak tolik tam do toho taky vrazí.Není to žádný troškař akorát ty ryby se drží v rákosí.

 64. Važení PISALKOVE je Vás asi 10 ptám se proč rozeštvavate ostatní SNAD celkem spokojené rybaře patřim mezi ně.Zapomináte že jste na soukromém rybnice.V loni jsem byl na soukromém reviru 7 dnu SKALIČKA a taky jsem chytil jen 2 kapry.A nepišu na veb takove ****** jako VY.Vite jak jsem se rozhodl jednoduše minimalně tam 5 let nepojedu A TO VAM RADIM TAKY .CHodte na krajskou vodu tam je ryb požehnaně a čekaji jen na vaše hačky . Pokud chcete prodat posedy na ******* rybnice dejte vědět. PS. Raška ani porybni nereguluji vodu plačete na špatné adrese

  • Já tady občas píšu (i kriticky) a nevím, že by tu někdo někoho rozeštvával. S letošní sezónou co se týče kaprů jsem byl spokojený a taky jsem to tady napsal. Občas tady napíšu kritický komentář, ale vždy k aktuální věci, která se na rybníce děje. Vím, že jsem na soukromém rybníce, ale pokud informace o vysazování ryb neodpovídají tomu co se chytá, tak se nelze divit, že to tady prostě někdo napíše. A to píšu o horizontu několika let, tudíž nelze počítat s tím, že ryby prostě nějaký čas neberou. V případě, že tady někdo napíše, že se vysadilo tolik a tolik stovek kusů amura a štiky a já o ani o jedno několik let nezavadím, a to vláčím jak zběsilý a chytám na plavanou, feeder a položenou, tak je asi někde chyba a nemyslím si, že u mě, poněvadž dříve jsem zde tyto ryby chytal. A to kde chodíš chytat nebo pět let chytat nepůjdeš mě je úplně jedno, tak mi tady neraď.

 65. Ono je vlastně úplně jedno jestli něco napíšu zde nebo to zařvu z posedu do temné noci efekt stejný. Já jsem také celkem spokojený však to známe všichni posed pohoda kávička pivko atd. A když se mi něco nelíbí tak se tady vyjádřím to se snad může né pane kolego.

 66. Chlapi už to vypuklo rybník bez ledu a karasi při chuti a i kapřík se splet. Mimochodem loňská násada kaprů z toho co jsem chyt moc pěkný ryby lysci jak balón pokud přežijou panvičkovou velikost tak to budou big fish. Jen tak dále ode mě pochvala panu Raškovi. Tak neseďte doma a valte na ně.

 67. Kluci amuri se určite nasadili chytam z jara hodne na feder a podarilo se mi chytit o vykendu 4 ks 40-55cm. určite nikdo nebude sadit 90cm ale jsou tam jenom počkat.Preji pekne ulovky

 68. Koupím posed na HR – dohoda jistá.
  Případné nabídky, prosím telefonicky na čísle 775 994 700. Děkuji.

 69. Je třeba to tady trošku oživit 🙂 jak Vám to bere kluci? minulý víkend se nám povedlo nachytat docela pěkné kapry vše kolem 70-80 cm a asi 15 ks menších 45-55 cm já jsem tento rok zatím spokojen a co vy?

 70. Dobrý den.Chtěl jsem se zeptat jestli někdo během týdne nepotkal někoho kdo se tahal z podděrákem velkou podložkou a delšími rybářskými věcmi kolem Heřmanu.Někdo nám totiž vykradl posed.Tak kdyby náhodou tak mi dejte vědět na tel 731447395.Jedná se o posed u výpustě.

 71. Fakt neuvěřitelné teď když je na rybníku nejvíc lidí nechápu že se ti zmrdi nebojí. Mě se dostat takový do ruky ta asi koukám na rybník z heřmanické basy.

 72. Dobrý den pane Raška.
  Chtěl jsem se pouze dotázat zda Vaše vlastní násada amura v Kelči již dorostla na vysazovací velikost.Jelikož jste psal,že je tato násada v řadu tisíců kusů prosím upřesněte datum vysazování rád bych se přišel podívat, jestli je to možné.Moc děkuji za odpověď .

 73. Zdarec kolegové, chtěl jsem se zeptat jak jste na tom letos se sumci? Já mizerně, nástražní rybky 30+ a sumci 50 – 70 cm 😀

 74. Jo je to s dravýma bída já jedno c 65 a hrubo těch malých sumců ale není se čemu divit položíš čeřen a mraky karasů jenom nevím jak teď na větší kapry dám dvě 24 kule klidně i 5cm od hačku a mini kapř fakt je to mazec

 75. Chybí cca 50 cm vody,hladina je pokrytá zeleným slizem ve kterém chcípají velcí cejni a zelená lodička opět vesele krizuje hladinu.

  • To asi pan Huráb dělá celoroční kontrolní odlov candátů pro pana Rašku.Dodává je vykuchané oškrábané v taškách od teska.

 76. Zdar chlapi neví někdo kdy bude hájený heřmanický rybník kvůli každoročního zarybňování.Děkuji za případné odpovědi.

  • byl jsem dnes a hladina se mi zdála stejná, akorát už přimrzlo, a ten zelený bordel to možná jen odfouklo jinam 🙁

   • Ano byl jsem dneska a hladina je skoro stejně jak byla a rybník je pod ledem,možná už by mě ten led aji udržel takže jsem radši odvezl drahé věci s posedu.

 77. Tak zase řádili loupežníci vlezli mi na posed rozbili zámek udělali bordel fakt nechápu co čekali že tam najdou. Dlouho jsem nezvanou návštěvu neměl min 5 let tak kdo tam ještě na boudách něco ceného máte tak doporučuji odvést.

 78. Mám trojku takže rychvaldská strana.Donesli si dlouhý trámek cca 3.5 metru a přelezli přes lávku museli si ho připravit nic tak dlouhého a pevného tam nebylo. Škoda cca nic ale měli pákový kleště zámek na lávce taky načli ale je vysoko a bytelný tak to prostě přelezli.No co se dá dělat a to byl dost dlouho klid.Já tam někoho lapnout tak sedím v base.Je to marné prostě tam nic co by člověka mrzelo nenechat a všechny ty nezbytné krámy vozit sem a tam😃

 79. Dnes čerstvě vybrané posedy za panelkou okolo porybných.Nám sice nic neukradly,ale udělali bordelu jak cyp.Vše rozházené a vykopnuté dveře(pozn.nechaly jsme je odemknuté).

 80. Pár let byl klid a teď toto,nechci vidět co se bude dít až to zamrzne.
  Možná pořídím fotopast a dám ji někam na strom.

 81. Jo fotopast je možná dobrá ale co potom policajti se budou tvářit že něco chcou dělat a za měsíc tě slušně pošlou do řiti případ odložen.Možná dát fotky případného zloděje na soc. sítě a zkusit ho najít sám a pokud ten zloděj bude mladistvý tak to raději ani nepoušťet do éteru teď ty zákony o ochraně osobních údajů jsou fakt úplně mimo.

 82. tak u mě na č.32 byli taky, ale ukradli jen žárovku a bordel naštěstí neudělali, jinak fotopast mám už doma nachystanou, chci ji tam dát po novém roce, teď jsem ještě loupežníky nečekal 🙁

 83. Ahoj,
  Napsal jsem o radu jednomu pánovi co se zabývá přežitím v přírodě atd, jak by zabezpečil svou chatu a u toho jsem mu popsal naše problémy s posedem.
  Odkaz bude níže a třeba tam nekdo najde inspiraci,jinak jsem s kolegou na rybach a nebere to:-) a od zlodeju momentalne klid.
  Šťastný nový rok a spoustu ulovku v roce 2019 přeje Michal.
  https://youtu.be/DBNCDrBna3g

 84. Změna – nelze jen zaplatit posed, je nutné i zakoupit povolenku. Změna platí od roku 2019 dále.Majitel posedu dostane kartu posedu na daný rok, ale nemusí pro daný rok obdržet povolenku k lovu na základě přestupků proti rybářskému řádu. No a teď jsem z toho kokot.

  • Bedřichu ono je to problém, na Heřmaňoku asi amuři žerou i suchý rákos a proto nejdou chytit ani teď.Druhá možnost je ,že je tam hov.o ale to by nám pan Raška přece neudělal.Bylo mi řečeno,že amurů jsou tam puštěny tisíce a tisíce kusů tak nevím kde je chyba.Možná taky ,že amur jen změnil tvar těla a vypadá jako karas těch jsem tam teď viděl tisíce a tisíce kusů jak filtrují vodu.Tak Bedřichu vydrž vydrž možná se Ti podaří nějaký hezký kousek.Zdař Bůch a ať to vrčí.

 85. Tak kolik rybek nám hospodář asi vysadil? Sliboval že v dubnu bude dosazovat a podá info no je konec května a nic tak pořád stejná písnička. Slíbené dýl vydrží.

 86. tak jsem včera byl a za posedem mi amuři žrali rákosí, tak asi fakt nějaké nasypali, nebylí velcí, odhadem tak do cca 50 cm, ale voda humus, zelená jak brčál 🙁 kde jsou ty časy, kdy byla voda relativně čistá a plná blech, které stihly ty sinice sežrat, teď se člověk štítí v tom umýt ruce, nedejbože okoupat 🙁 takže zabij karase, zachráníš vodu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *